ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ


Όπως μας ενημερώνουν πολλοί συνάδελφοι,  οι ιδιοκτήτες πολλών ιδιωτικών σχολείων πιέζουν εκπαιδευτικούς προκειμένου να υποβάλουν παραίτηση αντί να τους απολύσουν. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες επιδιώκουν να γλυτώσουν την αποζημίωση και την «δυσφήμιση» που προκύπτει από τη διάδοση της είδησης ότι απολύουν εκπαιδευτικούς.
Υποκύπτοντας στην πίεση αυτή όμως, οι εκπαιδευτικοί χάνουν, εκτός από την αποζημίωση απόλυσης και το επίδομα ανεργίας, αλλά και τη δυνατότητά τους να εγγραφούν στον πίνακα αναπληρωτών χρησιμοποιώντας την προϋπηρεσία τους.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε αυτήν την πρακτική πρωταγωνιστούν μεγάλα σχολεία.
Καλούμε τους συναδέλφους να μην υποκύπτουν σε τέτοιου είδους πιέσεις και να επικοινωνούν με την ΟΙΕΛΕ σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web