4 "κόλπα" Ιδιωτικών Σχολείων για την ανελέητη εκμετάλλευση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών που παρέχουν ατελείωτες εργατοώρες ΔΩΡΕΑΝ! – ΠΑΡΤΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το 2013 είχε δημοσιευτεί έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, από την οποία προέκυπτε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αμείβονταν μόλις για το 60% της συνολικής τους εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία (η κατάσταση ήταν δραματική για τις εκτός ωρολογίου προγράμματος δραστηριότητες, όπου το ποσοστό ανέβαινε στο 96% περίπου). Από τότε μεσολάβησε η ψήφιση των νόμων 4415/2016 και 4472/2017 που βελτίωσαν την κατάσταση και υποχρέωσαν τα ιδιωτικά σχολεία να δηλώνουν κάθε δράση τους και τους εκπαιδευτικούς που τις παρέχουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις αρχές να επεκτείνουν τους ελέγχους τους, ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία.
Δυστυχώς όμως πολλοί ιδιοκτήτες γνωρίζουν πώς να βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τις …εξελίξεις, εφευρίσκοντας συνεχώς νέες μεθόδους και «τρύπες», προκειμένου (πάντοτε μέσω «ευγενών» πιέσεων και απειλών) να αποσπούν δωρεάν εργασία από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Μετά από καταγγελίες συναδέλφων παρουσιάζουμε κάποια από τα «κόλπα» των ιδιωτικών σχολείων για να εκμεταλλεύονται χυδαία την εργασία των συναδέλφων.

ΚΟΛΠΟ νο 1: ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι σαφής, πολύ μεγάλος αριθμός ιδιωτικών σχολείων γράφουν (κατά την πάγια συνήθειά τους) στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη νομοθεσία και δεν δηλώνουν τις εκτός ωρολογίου προγράμματος δράσεις τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που τις παρέχουν είτε να μην πληρώνονται καθόλου, είτε με ψίχουλα (2 ευρώ την ώρα).Οι ώρες αυτές, βέβαια, δεν υπολογίζονται στο νόμιμο ωράριό τους και στην προϋπηρεσία τους. Φυσικά οι γονείς πληρώνουν αδρά για δραστηριότητες και τα χρήματα αυτά δεν φορολογούνται και δεν πηγαίνει τμήμα τους για την παροχή υπηρεσιών από τους εκπαιδευτικούς.
Η ΟΙΕΛΕ ήδη έχει κινηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και έχει ζητήσει να ζητηθεί άμεσα από κάθε ιδιωτικό σχολείο της χώρας ο κατάλογος δραστηριοτήτων και η δήλωση εκπαιδευτικών, μαθητών και αριθμού τμημάτων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

ΚΟΛΠΟ νο 2: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 30ΩΡΟΥ

Όπως είναι γνωστό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (όπως και οι δημόσιοι συνάδελφοί τους) οφείλουν να παραμένουν στη σχολική μονάδα για 30 ώρες (οι πλήρους ωραρίου) και για αναλογικό χρόνο οι μειωμένου. Η πραγματικότητα σε πολλά ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ διαφορετική. Μεγάλος αριθμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών παραμένει στο σχολείο για περισσότερες από τις 30 ώρες, χωρίς (φυσικά) να λαμβάνουν από τα σχολεία την προβλεπόμενη υπερωριακή αμοιβή 10 ευρώ μικτά.
Η ευθύνη εδώ είναι πολύ μεγάλη για τις Διευθύνσεις, καθώς οι υπερβάσεις του ωραρίου διαπιστώνονται με έλεγχο των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολείων και τσεκάρισμα στη συνέχεια των μισθολογικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών. Η Ομοσπονδία συχνά επισημαίνει την αναγκαιότητα σχολαστικού ελέγχου των ωρολόγιων προγραμμάτων από τους αρμόδιους και της επιβολής των προβλεπόμενων ποινών από το Ν. 682/77 για τη μη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εκπαιδευτικών.

ΚΟΛΠΟ νο 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Συχνά το Υπουργείο Παιδείας, ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εγκρίνουν τη διενέργεια διασχολικών διαγωνισμών που διοργανώνονται από ιδιωτικά σχολεία ή άλλους φορείς (π.χ. διαγωνισμός «Θαλής»), χωρίς να ζητούν εκ των προτέρων από τους νόμιμους εκπροσώπους των σχολείων να δηλώνουν στις Διευθύνσεις τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και το χρόνο της υπερωριακής τους απασχόλησης.
Ελλείψει κάθε είδους ελέγχου συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, μετά την έγκριση, ζητούν την «οικειοθελή» συμμετοχή συναδέλφων (κυρίως νέων) είτε για την επιτήρηση των διαγωνιζομένων είτε για την εξαγωγή των θεμάτων, τη διόρθωση των γραπτών ή την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, χωρίς αμοιβή!Είναι απολύτως αναγκαίο να ζητηθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες να μην εγκρίνουν τη διενέργεια τέτοιων διαγωνισμών, εφόσον δεν εξασφαλίζεται και προϋπολογίζεται η αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση των συναδέλφων.

ΚΟΛΠΟ νο 4: ΑΔΕΙΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤαΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, βάσει νομοθεσίας, εγκρίνουν την εκτός σχολείου απασχόληση εκπαιδευτικών με προϋπόθεση τη βεβαίωση των Διευθυντών των σχολείων ότι η επιπλέον αυτή απασχόληση δεν αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών του εκπαιδευτικού στο σχολείο.Πολλά ιδιωτικά σχολεία ζητούν άδεια για τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε «εκπαιδευτικές-αθλητικές-πολιτισμικές» δραστηριότητες, όχι αμιγώς δικές τους, αλλά «προσκείμενων» φορέων.Όμως, δεν είναι προαπαιτούμενη η προσκόμιση της σύμβασης εργασίας του εκπαιδευτικού με το φορέα στον οποίο θα προσφέρει εργασία, με συνέπεια, σε κάποιες περιπτώσεις, ελεεινούς όρους εργασίας και ωράρια που υποβαθμίζουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και τον καθιστούν αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης μέχρι εξαντλήσεως, με συνέπειες, βέβαια, στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους μαθητές του πρωινού προγράμματος.
Θα πρέπει πλέον τα υπηρεσιακά συμβούλια να απαιτούν τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών με τον εκάστοτε φορέα και τις αποδοχές τους, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα.Θα πρέπει, επίσης, να ελέγχονται και τα ονοματεπώνυμα των παιδιών που συμμετέχουν στα απογευματινά μαθήματα, διότι παρατηρείται το φαινόμενο τα τμήματα να είναι σχολικά, οι εκπαιδευτικοί να είναι του σχολείου, αλλά να συστήνονται Σύλλογοι, ώστε να αποφεύγεται η ένταξη των ωρών στο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, η υπερωριακή απασχόλησή τους, ή η πρόσληψη άλλων εκπαιδευτικών. Ας σημειωθεί ότι με τον έλεγχο των συμβάσεων αυτών αποφεύγεται η υπερωριακή απασχόληση και η αμοιβή των εκπαιδευτικών τα Σαββατοκύριακα, με συνέπεια την περαιτέρω γιγάντωση της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web