Η ΟΙΕΛΕ ΘΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ


Η ανάρτηση για τις «μεθόδους» που χρησιμοποιούν πολλά ιδιωτικά σχολεία προκειμένου να «εξασφαλίζουν» μέσω ακραίων πιέσεων δωρεάν εργασία, ευαισθητοποίησε δεκάδες συναδέλφους που επικοινώνησαν με την Ομοσπονδία και κατήγγειλαν συγκεκριμένες παραβάσεις σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ορισμένα μάλιστα υπεράνω υποψίας.
Οφείλουμε, σε συνέχεια όσων καταγγείλαμε, να πούμε ότι πολλά ιδιωτικά σχολεία, όχι μόνο δεν αποστέλλουν στοιχεία για τις απογευματινές δράσεις, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το πάρτι φοροδιαφυγής και μαύρης εργασίας, αλλά δεν καταθέτουν αυτά που προβλέπει η υπουργική εγκύκλιος για το πληροφοριακό σύστημα myschool. Είναι προφανές ότι ορισμένοι φοβούνται την αποκάλυψη ακραίων παρανομιών. Επιπλέον, οι παρανομούντες δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τα δεκάδες νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά σχολεία που καταβάλλουν τις εισφορές τους και αμείβουν νόμιμα τους εργαζόμενους.
Η Ομοσπονδία έχει καταγράψει καταγγελίες  για σχολεία από όλη την Ελλάδα που δεν καταθέτουν στοιχεία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στο myschool. Πλέον, δεν θα περιοριστούμε στις καταγγελίες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αλλά θα συνεργαστούμε με τις εποπτικές αρχές του Υπουργείου Εργασίας για να καταγραφούν οι παρανομίες και να ξεκινήσει η νόμιμη διαδικασία για τους παραβάτες.
Ζητούμε τη συνεργασία όλων των συναδέλφων για την καταγραφή των παρανομιών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οφείλουμε να προστατεύσουμε, όχι μόνο την τήρηση της νομοθεσίας, αλλά και την προσωπική και επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web