ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ


Η ΟΙΕΛΕ τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί σε μια εκστρατεία ενημέρωσης των φορέων και της κοινωνίας για τον τεράστιο κίνδυνο εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης. Μια από τις σοβαρότερες πτυχές της στην ελληνική πραγματικότητα είναι η μετατροπή των ιδιωτικών Γυμνασίων και (ιδίως) Λυκείων σε φροντιστήρια. Αυτό κατά κύριο λόγο συμβαίνει μέσω της καταστρατήγησης του ωρολόγιου προγράμματος και της επί της ουσίας κατάργησης των μη πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από αυτό. Από τη χάλκευση του προγράμματος συχνά προκύπτουν και άλλα ζητήματα, όπως πχ η αδήλωτη εργασία. Η σημαντικότερη, όμως, επίπτωση είναι η διόγκωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, καθώς μέσω της φροντιστηριοποίησης, αλλοιώνεται η ισονομία ανάμεσα σε μαθητές που φοιτούν σε παράνομα και σε αυτούς που φοιτούν σε νομίμως λειτουργούντα σχολεία.
Η Ομοσπονδία, μετά από σοβαρότατες καταγγελίες που έφτασαν σε γνώση της, προχώρησε σε αποστολή αιτημάτων για έλεγχο συγκεκριμένων σχολείων στις Διευθύνσεις ΔΕ Ανατ. Αττικής (δείτε εδώ) και Γ’ Αθήνας (δείτε εδώ). Δυστυχώς, ιδίως στην περίπτωση της Ανατολικής Αττικής, η πλημμελής εποπτεία ενισχύει την ασυδοσία των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στην περιοχή. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, παρά τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διεξάγουν σε σχολεία που παρανομούν σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις υπό την αιγίδα τους. Γίνεται σαφές πως η προνομιακή αυτή μεταχείριση των ιδιωτικών σχολείων που δεν σέβονται τη νομοθεσία αποτελεί επιβράβευση της συμπεριφοράς των ιδιοκτητών τους και συντελεί στη διαιώνιση τέτοιων φαινομένων.
Η ΟΙΕΛΕ ζητεί, μεταξύ άλλων, έλεγχο σε συγκεκριμένα σχολεία για:
  • Τήρηση του ωρολόγιου προγράμματος
  • Νόμιμα διοριστήρια των εκπαιδευτικών
  • Εργασία στα σχολεία ιδιοκτητών φροντιστηρίων (απαγορεύεται ρητά)
  • Κατάθεση των δράσεων μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος
  • Συμπλήρωση ωρών διοριστηρίου των εκπαιδευτικών των σχολείων μέσω των δράσεων

Όπως, βέβαια, έχουμε πολλάκις επισημάνει, η εφαρμογή των Ν. 4415/2016 και 4472/2017 που περιέχουν σημαντικές διατάξεις για τη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, επαφίεται και στη δική μας εγρήγορση. Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όξυνση παρανομιών σε ιδιωτικά σχολεία, παρακαλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία για ζητήματα παραβίασης των νόμων.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web