ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΟΙΕΛΕ


Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία πλέον θέτει με σαφήνεια τους όρους λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια την παραβιάζουν με στόχο να συνεχίζεται η φοροδιαφυγή, το όνειδος της αδήλωτης εργασίας, η εργασιακή ομηρία χαμηλά αμειβόμενων εκπαιδευτικών.
Γι’ αυτό το λόγο η ΟΙΕΛΕ έχει ξεκινήσει να στέλνει επιστολές στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου έχουν παρατηρηθεί σημαντικές παρανομίες της νομοθεσίας από ιδιωτικά σχολεία, με τις οποίες ζητά άμεσο έλεγχο στοιχείων που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις παραιτήσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από μέρος του ωραρίου τους και με τις αδήλωτες δράσεις πέραν του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ζητά από τις Διευθύνσεις συγκεκριμένα στοιχεία για:
• Τις παραιτήσεις του περασμένου (2016-17) σχολικού έτους ιδιωτικών εκπαιδευτικών από μέρος του ωραρίου τους και αν το ωράριό τους έχει αποκατασταθεί φέτος με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4472/2017
• Τυχόν φετινές περιπτώσεις παραίτησης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από μέρος του ωραρίου τους
• Σχολεία που κατά παράβαση του νόμου δεν καταθέτουν στοιχεία για δράσεις μετά το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Δυστυχώς μόλις το 10% των σχολείων περίπου έχουν δηλώσει τις δράσεις που πραγματοποιούν.
• Αν οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ώρες διοριστηρίου με τις δράσεις, όπως προβλέπει ο Ν. 4415/2016.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web