ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.


Η Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Ι.Τ.Υ.Ε. – “Διόφαντος” εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Θυμίζουμε πως η ισότιμη συμμετοχή εκπαιδευτικών και από ιδιωτικά σχολεία σε προγράμματα επιμόρφωσης επετεύχθη πριν από 7 χρόνια περίπου μετά από επίμονη προσπάθεια της ΟΙΕΛΕ, καθώς η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε «ξεχάσει» να περιλάβει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στους δικαιούχους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων είναι η Παρασκευή, 9 Μαρτίου. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web