ΟΙΕΛΕ: Οι διορισμοί των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών να γίνονται μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ με κριτήρια κι επιλογή – Άμεση συνάντηση ζητά η Ομοσπονδία με τον Υπουργό και αποστέλλει επιστολές σε όλα τα κόμματα

Ο Υπουργός Παιδείας με τη χθεσινή ανακοίνωση συστήματος διορισμών ανοίγει, εκ μέρους της Πολιτείας, τον κρίσιμο διάλογο για την επιλογή των εκπαιδευτικών στο δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο διάλογο αυτό η ΟΙΕΛΕ καταθέτει σήμερα τη δική της πρόταση για την επιλογή των εκπαιδευτικών στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες και επιφυλάσσεται να καταθέσει τις προτάσεις της για το σύστημα επιλογής στο δημόσιο.
Βάσει της συνταγματικής επιταγής, αλλά και της ισχύουσας νομοθεσίας (αναφέρονται όλως ενδεικτικώς το άρθρο 2 του Ν. 4547/2018 και η παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν. 1566/1985) η εκπαιδευτική υπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως ισότιμη με αυτή των δημόσιων συναδέλφων τους.Η νομολογία που προκύπτει από τη συνταγματική επιταγή καθορίζει ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παρέχουν δημόσιο αγαθό και ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά είναι λειτουργοί της εκπαίδευσης και όχι ιδιωτικοί υπάλληλοι.Για παράδειγμα, σύμφωνα με την απόφαση 622/2010 του ΣτΕ «θεσπίζεται η εποπτεία του τελευταίου (του Κράτους) επί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με συνέπεια την έντονη ρυθμιστική παρέμβαση του νομοθέτη στην οργάνωση και στη λειτουργία τους καθώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους» Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης ισότιμων προαγωγικών και απολυτήριων τίτλων σπουδών, ορίζονται ως βαθμολογητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, επιλέγονται ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και ως στελέχη στο ΙΕΠ. Η διαδικασία επιλογής τους, επομένως, δεν μπορεί να αποτελεί απλώς δικαίωμα του ιδιοκτήτη, καθώς τα ιδιωτικά σχολεία δεν αποτελούν αμιγώς επιχείρηση, αλλά ενδιαφέρει και την πολιτεία για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, άρα διασφάλισης της νομιμότητας των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών και της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Με γνώμονα, επομένως, την προστασία του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης και του κοινωνικού συνόλου, η ΟΙΕΛΕ προτείνει σήμερα έναν δίκαιο για όλα τα μέρη και αντικειμενικό τρόπο επιλογής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με τρόπο που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την δυνατότητα της επιλογής του ιδιοκτήτη.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας ΑΣΕΠ με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα τεθούν σε τριμερή διάλογο. Τα προσόντα αυτά μπορούν να είναι επιστημονικά, ή/και να σχετίζονται με την εμπειρία του υποψήφιου. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα δημιουργηθεί μια «επετηρίδα» εκπαιδευτικών με διασφαλισμένη παιδαγωγική επάρκεια και ακαδημαϊκό προφίλ που θα εγγυώνται την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Από αυτή την ομάδα θα μπορούν να επιλέγουν το προσωπικό τους οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων.
Η πρόταση αυτή δεν είναι νέα. Είχε τεθεί εκ νέου σε τριμερή διάλογο με τους εργοδότες το 2010, οι οποίοι είχαν αποδεχθεί μερική επιλογή (75%) του προσωπικού τους με διαδικασία ΑΣΕΠ. Αυτή είναι και η διαδικασία που ισχύει για το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών σχολείων στην Ε.Ε. που εκδίδουν ισότιμους προς τα δημόσια τίτλους σπουδών.
Η ΟΙΕΛΕ ζητά άμεση συνάντηση από τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος για το ζήτημα αυτό με τη συμμετοχή στη συνέχεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και να περιληφθεί η πρότασή μας για την επιλογή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο νέο νόμο. Ταυτόχρονα θα ενημερώσουμε για το ζήτημα όλα τα πολιτικά κόμματα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web