ΕΚΤΑΚΤΟ:ΜΟΛΙΣ ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τις οικονομικές του υπηρεσίες, εξεδόθη σήμερα η εγκύκλιος για τη χορήγηση νέων/ανανέωση παλαιών εκπαιδευτικών αδειών ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την 26/6/2019.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να σπεύσουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της προθεσμίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν και στην ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι αιρετοί της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, διότι λόγω του συγκεκριμένου αριθμού χορήγησης αδειών (βλέπε πιο κάτω) ενδέχεται οι αιτήσεις να με εκκρεμή στοιχεία να απορριφθούν.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, πέραν των δικαιολογητικών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση των αδειών είναι η συνάφεια του αντικειμένου σπουδών με την εκπαίδευση.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει από τον Απρίλιο με εγκύκλιό του ότι ο αριθμός των αδειών που θα χορηγηθεί φέτος φθάνει τις 47.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τις εκπαιδευτικές άδειες

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web