ΡΑΠΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ IΔ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ myschool!

ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!
Σε μια ιστορική απόφασή της (10/2019) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε την καταγγελία του Συνδέσμου των σχολαρχών (ΣΙΣ) που ζητούσε, με πρόσχημα την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τα (ανύπαρκτα…) προβλήματα ασφαλείας της πλατφόρμας, να μην καταχωρίζονται τα στοιχεία των ιδιωτικών σχολείων στο myschool.
Πίσω, φυσικά, από την καταγγελία δεν κρύβεται τίποτε άλλο παρά η πάγια απαίτηση του Συνδέσμου για την πλήρη απόσυρση κάθε μορφής κρατικής εποπτείας από τα ιδιωτικά σχολεία. Η κατάθεση, μάλιστα, όλων των στοιχείων εκπαιδευτικών και μαθητών σε τμήματα της λειτουργίας των σχολείων, όπως πχ οι απογευματινές δράσεις, ταράζει εύλογα τους εκπροσώπους των σχολαρχών, που επιδιώκουν να κρύβουν τα στοιχεία προκειμένου να συνεχίζεται αενάως το πάρτι της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας. Αρκεί να σημειωθεί ότι φέτος δηλώθηκαν μόλις οι μισοί περίπου ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία, επομένως αντιλαμβάνεται κάποιος την τεράστια έκταση του φαινομένου.
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το σκεπτικό της απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκκινεί από τη συνταγματική αρχή για υπαγωγή των ιδιωτικών σχολείων στην εποπτεία του κράτους. Δέχεται, επίσης, τις διατάξεις των Ν. 682/77 και 1566/85, σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά σχολεία εποπτεύονται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και η οργάνωση και η λειτουργία τους είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή των δημόσιων σχολείων.
Είναι μια ακόμη ιστορικής σημασίας απόφαση θεσμού που απορρίπτει τη στόχευση του Συνδέσμου των σχολαρχών να καταστούν «ελεύθερα», ή «ανεξάρτητα» σχολεία, μακριά από την εποπτεία της πολιτείας. Θα έπρεπε, όμως, να γνωρίζουν ότι τέτοιου τύπου ιδιωτικά σχολεία, που αποτελούν μόλις το 2% των ιδιωτικών σχολείων στην Ε.Ε., δεν ανήκουν στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και δεν μπορούν να εκδίδουν ισότιμους ως προς τα δημόσια τίτλους σπουδών. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΙΣ ανήκει εδώ και τρία χρόνια στην ευρωπαϊκή οργάνωση-ΜΚΟ ECNAIS που εκπροσωπεί τα «ελεύθερα» ιδιωτικά σχολεία και διαφημίζει ως βασική της αποστολή την κατάργηση της δημόσιας εκπαίδευσης…
ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΖΗΤΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 7 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 11 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ!
Και ενώ κύριος στόχος του ΣΙΣ είναι να συνεχίσει η ροή μαύρου χρήματος στα ταμεία των σχολαρχών μέσω της ανελέητης εκμετάλλευσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θυμηδία προκαλεί ένα από τα επιχειρήματά τους για να μην καταχωρίζονται τα στοιχεία των ιδιωτικών σχολείων στο myschool. Είναι τέτοια η πολυπλοκότητα, ισχυρίζονται οι του ΣΙΣ, της κατάθεσης των στοιχείων στο πληροφορικό σύστημα, που οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα αναγκάζονται να το πράττουν εκτός εργασιακού ωραρίου (λες και το ωράριό μας δεν προβλέπει επιπλέον παραμονή στη σχολική μονάδα για εργασίες γραφείου, λες και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν διαθέτουν εκ του νόμου μερική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα ακριβώς γι΄αυτό το λόγο)!
Πρόκειται, φυσικά, για μια ακόμη πρόφαση που συνοδεύεται ταυτόχρονα με θράσος. Διότι αυτοί που επικαλούνται ψευδεπίγραφα την δήθεν παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, δεν δηλώνουν περίπου τους μισούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς! Φέτος δηλώθηκαν 7.000 από τους περίπου 11.000 (με μετριοπαθή εκτίμηση) που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ πέρσι δηλώθηκαν μόλις 4000!
Πραγματικά, ραγίζει …καρδιές η ευαισθησία του επιχειρηματικού αυτού κλάδου όπου τουλάχιστον το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών εργάζονται χωρίς διοριστήριο, όπου περίπου 7 στους 10 εκπαιδευτικούς υποχρεώνονται παρανόμως να παρέχουν δωρεάν τις απογευματινές δράσεις, όπου νέοι συνήθως συνάδελφοι εκβιάζονται να παρέχουν δωρεάν πολύωρες και εξαντλητικές υπηρεσίες στα summer camps υπό την απειλή του τερματισμού της διετούς σύμβασής τους, όπου σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών σχολείων οι συνάδελφοί μας παραμένουν απλήρωτοι έως και ένα ολόκληρο έτος!
Όσο για την δήθεν πολυπλοκότητα των στοιχείων, στο κείμενο της απόφασης γίνεται λόγος για σχετικά απλές διαδικασίες, ανάλογες με registrations σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Κι ας μας απαντήσουν οι του ΣΙΣ, που τόσο κόπτονται για το ωράριο και την εν γένει τήρηση της νομιμότητας. Σε πόσους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς επέτρεψαν οι «νομιμόφρονες» σχολάρχες τη συμμετοχή σε σεμινάρια τοπικά και περιφερειακά με στόχο την επιμόρφωση για τη χρήση του myschool?
Τέλος, να απευθύνουμε για μια ακόμη φορά έκκληση στους συναδέλφους μας Διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων να τηρούν τη νομιμότητα και να καταχωρίζουν, όπως προβλέπει η νομοθεσία, τα σχολεία των ιδιωτικών σχολείων στο myschool. Η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας δεν προστατεύει μόνο το δημόσιο συμφέρον, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που πλήττονται από το φαινόμενο της  αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας που ανθεί δυστυχώς στα ιδιωτικά σχολεία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web