ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ «ΠΕΙΡΑΤΕΣ» – ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ


Σε συνέχεια των ενεργειών της για την καταπολέμηση ακραίων φαινομένων ανομίας και κερδοσκοπίας από κάποιους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων εις βάρος των δημόσιων ταμείων, των γονέων και των εκπαιδευτικών, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα προς τη Διεύθυνση ιδιωτικής Εκπαίδευσης την ακόλουθη επιστολή:
 Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει τις τελευταίες ημέρες το ζήτημα της παράνομης αναστολής των συμβάσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε ορισμένα «πειρατικά» ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αν και οι συνάδελφοι συνεχίζουν να εργάζονται εξ αποστάσεως και οι γονείς να έχουν ήδη καταβάλλει το σύνολο των διδάκτρων, ή να συνεχίζουν κανονικά να πληρώνουν.
Αποτέλεσμα αυτής της αδιανόητης πρακτικής την οποία κάποιοι χρησιμοποιούν προκειμένου να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία καταληστεύοντας δημόσια ταμεία, γονείς και εργαζόμενους, είναι η ωμή παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης όσο και για τις εργασιακές σχέσεις των συναδέλφων μας. Αμφισβητείται άμεσα η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας επί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και των εκπαιδευτικών τους.
Ζητούμε, επομένως, ως η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, να παρέμβετε άμεσα προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση, να παρεμποδιστούν οι πειρατικές πρακτικές ορισμένων ιδιοκτητών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και να εκκινήσουν οι διαδικασίες διερεύνησης πειθαρχικών αδικημάτων εκ μέρους των παραβατών. Ζητούμε, δε, να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα για τα ισχύοντα και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να ελεγχθούν οι παραβάτες του νομοθετικού πλαισίου.
Σας επισυνάπτουμε, τέλος, μια πρώτη λίστα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που έχουν παρανόμως αναστείλει τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web