Εγκύκλιος για πρόσθετη οικονομική παροχή

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2009

Με τον αριθμό πρωτοκόλλου 2/32704/0022 που εκδόθηκε στις 11/5/2009 το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε την οδηγία με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009» στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα παρακάτω:
1. Στην παρ. 2 του εγγράφου αναφέρεται ότι για την παροχή της έκτακτης οικονομικής παροχής πρέπει να υπολογίζεται το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους εν δυνάμει δικαιούχους εξαιρουμένης της οικογενειακής παροχής (οικογενειακό επίδομα) και διαμορφώνεται ως εξής:
α. Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι 1500 ευρώ, ποσό 500 ευρώ.
β. Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από 1501 ευρώ μέχρι 1700 ευρώ, ποσό 300 ευρώ.
2. Στην παρ. 3 του εγγράφου αναφέρεται ότι η παροχή χορηγείται με τη καταβολή του μισθού του Ιουνίου 2009 και ότι τα ποσά της παροχής δεν υπόκεινται σε κρατήσεις, τέλη ή φόρο εισοδήματος
3. Στην παρ. 3 του εγγράφου αναφέρεται ότι το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης αναπροσαρμόζεται από 1-1-2009, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (4,2%) και ανέρχεται στο ποσό των 355,91 ευρώ.
4. Τέλος η παραπάνω εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη διεύθυνση www.mof-glk.gr

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί κανείς να μας πει ποιοι είναι οι "εν δυνάμει δικαιούχοι", γιατί τελικά λεφτά δεν έχουμε δει. Από ότι ξέρω οι Ιδιοκτήτες στην προσπάθειά τους να γλυτώσουν λεφτά έχουν κάνει ερωτήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Οικονομίας και δεν βάζουν τα λεφτά της υποτιθέμενης οικονομικής ενίσχυσης αν δεν πάρουν απαντήσεις. Εμείς τι κάνουμε; Απλά περιμένουμε; Έχουν το δικαίωμα να μην μας τα δώσουν;

Ανώνυμος είπε...

Από όσο γνωρίζω αυτή η "οικονομική ενίσχυση" δίνεται σε αντικατάσταση (ελπίζω παροδική) των αυξήσεων που παραδοσιακά δίνονταν μέχρι και πέρσι. Αυτές οι αυξήσεις κανονικά "έμπαιναν" στους μισθούς μας. Τώρα οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να το αποφύγουν. Ωστόσο είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο όλοι οι ιδιοκτήτες να δώσουν αυτήν την ενίσχυση, άρα δεν τίθεται θέμα άλλο. Εμείς, δια των εκπροσώπων μας, θα καταγγείλουμε όποια περίπτωση γίνει γνωστή ώστε ο ιδιοκτήτης να υποστεί τις συνέπειες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web