ΥΠΕΠΘ: Δεν είναι δυνατή η υποβολή υπέυθυνης δήλωσης παραίτησης από το ωράριο.

Συνάδελφοι,

Επιτέλους! Τέλος στη δολιότητα της ταπείνωσης και της αυτοϋπονόμευσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που "αυτοβούλως και αυθομήτως" υπέγραφαν, καθ' υπαγόρευση των ιδιοκτητών, παραιτήσεις από το νόμιμο διδακτικό της ωράριο.
Σύμφωνα με γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, που έκανε δεκτή ο Υπουργός την 10-09-2009, "δεν είναι δυνατή η υποβολή υπέυθυνης δήλωσης παραίτησης από το ωράριο, το οποίο είναι υποχρεωμένος να εργάζεται ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.682/1977 (Α 244)".

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web