Επιστολή της ΟΙΕΛΕ στην ΥΠΕΠΘ 28/4/2010Αριθ. Πρωτ: 19455
Αθήνα, 28/4/2010
ΠΡΟΣ : Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ.
Αννα Διαμαντοπούλου
Την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ.
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Toν Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, κ. Β. Κουλαϊδή
Τον Ειδ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Μ. Κοντογιάννη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κυρία Υπουργέ,

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών προσήλθαν στην πρόσκληση σας για διαβούλευση επί του περιεχομένου του Σχεδίου Νόμου με αίσθηση ευθύνης, καλή πίστη και εμπιστοσύνη στο ρόλο του κράτους ως εγγυητή των βασικών εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων που το εργατικό μας δίκαιο αναγνωρίζει ως στοιχειωδών για την άσκηση αξιοπρεπούς εργασίας.
Κατά τις τοποθετήσεις μας, επιχειρηματολογήσαμε υπέρ του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) ως κρίσιμου παράγοντα για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης, ζητήσαμε ενιαία αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών λειτουργών, και διατυπώσαμε ουσιαστικές προτάσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης υποδεικνύοντας την ευθύνη της πολιτείας στην ανάπτυξη των αντιφάσεων και δυσλειτουργιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Όπως γνωρίζετε κατά την τριμερή διαβούλευση που συγκαλέσατε υπήρξε συναίνεση μεταξύ εργοδοτών ιδιωτικών εκπαιδευτικών και Υπουργείου Παιδείας σε πολλά σημεία, εκτός της αναιτιολόγητης απόλυσης εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου. Οι συμφωνηθείσες διατάξεις γνωρίζουμε ότι είχαν προωθηθεί στη νομοπαρασκευαστική ε-πιτροπή και είχαν ήδη ενταχθεί σε σχετικά άρθρα του σχεδίου νόμου. Σε πλήθος εκπαιδευτικών που επικοινώνησαν με το γραφείο σας διαψεύσατε φήμες και καθησυχάσατε ανησυχίες για ενδεχόμενη ανατροπή των εργασιακών τους σχέσεων.
Με έκπληξη μας, λοιπόν, διαπιστώσαμε τη Δευτέρα το βράδυ, στο Σχέδιο Νόμου το οποίο δημοσιοποιήσατε, ότι έχουν περιληφθεί όλα τα αιτήματα των εργοδοτών, ακριβώς όπως διατυπώθηκαν, καθώς και εκείνο των αναιτιολόγητων απολύσεων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, και καμία από τις κοινά αποδεκτές θέσεις, γεγονός που εκ των υστέρων αποδεικνύει την παρουσία μας στη διαβούλευση περιττή. Η υποτιμητική αυτή στάση, έχει προσβάλει βαθιά όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, και δυναμιτίζει την αναγκαία για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης συστράτευση των εκπαιδευτικών λειτουργών.
Για τους λόγους αυτούς σας ζητάμε να ανακαλέσετε τις συγκεκριμένες, μονομερείς, άδικες και κοινωνικά ανάλγητες διατάξεις, αντικαθιστώντας τις με όσες είχαν τύχει κοινής αποδοχής στην τριμερή συνάντηση, το δε θέμα των απολύσεων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, για το οποίο σημειώθηκε διαφωνία, να το επαναεισαγάγετε σε τριμερή διαβούλευση, νομοθετώντας ως το Σεπτέμβριο με πολιτική σας απόφαση σε περίπτωση ασυμφωνίας.Απευθυνόμαστε σε εσάς καθώς και σε όλα τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου ελπί-ζοντας ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα πρυτανεύσουν η κοινή λογική και η διάθεση διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης και του δημοσίου συμφέροντος.
Υ.Γ. Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση σας εσωτερική επιστολή του ΣΙΕΙΕ προς τα μέλη του, που περιήλθε σε γνώση μας, γιατί δεν θεωρούμε πιθανό ότι θα σας κοινοποιηθεί από τους συντάκτες της.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web