Ανακοίνωση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέχρι 18/2/2011 στα οικεία Γραφεια ή Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εκθέσεις προόδου σπουδών που αφορούν το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1β, του ν.2986/2002. Για τους υποψήφιους διδάκτορες αρκεί η υποβολή αναλυτικής έκθεσης προόδου, ενώ όσοι βρίσκονται σε μεταπρυχιακές σπουδές υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτική βαθμολογία.

Τέλος, όσων ιδιωτικών εκπαιδευτικών η εκπαιδευτική άδεια λήγει στις 28/2/2011 πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωση της άδειας αυτής. Περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική εγκύκλιο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web