Συνέντευξη τύπου του ΣΙΕΛΒΕ και της ΟΙΕΛΕ στην Λάρισα

Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ θα παραχωρήσουν έκτακτη συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο «Διόνυσος»  της Λάρισας, την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 με θέμα τον αναίσχυντο εκφοβισμό των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας εκ μέρους συγκεκριμένου σχολάρχη. Ο σχολάρχης αυτός έχει κατασκευάσει τις τελευταίες μέρες βιομηχανία μηνύσεων κατά στελεχών της διοίκησης στο νομό με στόχο να πραγματοποιήσει τις άνομες επιδιώξεις του.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web