Εγκύκλιος για άδειες

Σήμερα εκδόθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ η εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές άδειες. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ www.oiele.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web