Επερώτηση του βουλευτή Ηλείας κ. Κοντογιάννη στην υπουργό Παιδείας για την απόπειρα μείωσης των αποδοχών μας

Επερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της Δημ. Συμμαχίας, κ. Γ. Κοντογιάννης, για τις παράνομες απόπειρες μείωσης των αποδοχών μας :


Γιώργος Κοντογιάννης
Βουλευτής Ηλείας

Ερώτηση

Προς την Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Μειώσεις μισθών στους εκπαιδευτικούς στον ιδιωτικό τομέα


           
Η ψήφιση του ν. 4024/2011 που προβλέπει την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους δημόσιους υπαλλήλους αποτέλεσε ένα πρώτης τάξεως πρόσχημα για το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΕΙΕ) προκειμένου  επιχειρήσει τη μείωση των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αφαιρώντας από το εισόδημά τους περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΙΤ) 19 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και προσθέτουν στα δικά τους ταμεία το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Ωστόσο είναι σαφές ότι ο ν. 682/77 προβλέπει πως οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές των δημοσίων εκπαιδευτικών, αποτελώντας στην ουσία Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στη σύμβαση αυτή προστίθενται τα πάσης φύσεως επιδόματα συγκροτώντας την πάγια ατομική σύμβαση του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί μονομερώς από τον εργοδότη.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που απάντησε  με τα υπ. αριθμ. 2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011 έγγραφά του την Πέμπτη, 1/12/2012. Στα έγγραφα της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. αναφέρεται πως η περικοπή του κινήτρου απόδοσης (που παρανόμως είχαν επιχειρήσει τους προηγούμενους μήνες οι ιδιοκτήτες των σχολείων) και η περικοπή των μισθών στα πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου με βάση τους νόμους 3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011 δεν έχουν εφαρμογή στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς..
Ωστόσο, παρά την έκδοση των απαντήσεων από το Γ.Λ.Κ. η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ (του οποίου η οικονομική υπηρεσία ζήτησε τη γνωμοδότηση του ΓΛΚ), αν και ενημερώθηκε για τις απαντήσεις από έγγραφο της ΟΙΕΛΕ την επόμενη ημέρα, με το οποίο ζητείται η αρμόδια ενημέρωση όλων των Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης της χώρας για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες περικοπές αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τηρεί ύποπτη στάση αδράνειας. Η στάση αυτή υποχρέωσε την ΟΙΕΛΕ να αποστείλει εξώδικη πρόσκληση - καταγγελία στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ.
Η στάση αυτή της ηγεσίας του ΥΠΔΜΘ είναι αντιφατική, καθώς σε αντίστοιχη απόπειρα των ιδιοκτητών σχολείων να περικόψουν τους μισθούς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών το Μάρτιο του 2010, με αφορμή την τότε περικοπή του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, η ίδια η Υπουργός με δήλωσή της είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο νόμος για την εισοδηματική πολιτική αφορά τον δημόσιο τομέα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περικοπή αποδοχών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Ως εκ τούτου το υπουργείο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα σταματήσει κάθε προσπάθεια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων προς αυτή την κατεύθυνση».
Αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει ο τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Λοβέρδος: «Ως υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει πως η μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα δεν συνιστά δημόσια δαπάνη και επομένως δεν σχετίζεται με τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και με τα μέτρα που πρόσφατα έχουν ληφθεί. Το υπουργείο και οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί, με διεξοδικούς ελέγχους στις ατομικές συμβάσεις και τους όρους εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θα εξασφαλίσουν την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία».
 Τις δημόσιες δηλώσεις των Υπουργών ακολούθησαν εγκύκλιος του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ, κ. Κοντογιάννη στις 22/3/2010), με την οποία ζητείται από τους Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης ο αυστηρός έλεγχος των μισθοδοτικών καταστάσεων των σχολείων και εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας το Φεβρουάριο του 2011 μετά από ερώτημα της ΟΙΕΛΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι  επιδόματα σχολείου που χορηγεί ο ιδιοκτήτης προς τους εκπαιδευτικούς του επί μακρόν, τακτικώς, αδιαλείπτως και ανεπιφυλάκτως συνιστούν επιχειρησιακή συνήθεια και δεν μπορούν να περικοπούν.
Αν και οι ιδιοκτήτες των σχολείων συμμορφώθηκαν προσωρινά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση, επανήλθαν προ ολίγων μηνών με την περικοπή του κινήτρου απόδοσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η παράνομη αυτή ενέργεια οδήγησε στην έκδοση εγκυκλίου Φ18/115146/Δ6 – 6/10/2011 από το Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ που ορίζει ότι οι περικοπές αποδοχών αφορούν αποκλειστικά τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.
Αυτή τη φορά όμως οι ιδιοκτήτες των σχολείων, παρά την τελευταία εγκύκλιο του ΓΓ του ΥΠΔΒΜΘ και τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουν αποφασίσει να μην πειθαρχήσουν στους νόμους. Εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καλούν τα μέλη τους να μην συμμορφωθούν με τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κρίνοντάς το αναρμόδιο (ενώ είναι γνωστό πως η 22η Δ/νση Μισθολογίου που προσέφυγε σε αυτό είναι υπεύθυνη για τη μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών).

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

1.    Ποιος ο λόγος που δεν έχετε προχωρήσει σε προσωπική δημόσια παρέμβαση ώστε να ξεκαθαριστεί οριστικά πως ο ν. 4024/2011 που προβλέπει την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου τομέα;
2.    Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα;


9.12.2011                                                                    Ο ερωτών Βουλευτής

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web