ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ


Ακολουθεί απόφαση της ΓΣ του ΣΙΕΛ Αθήνας:                

                      ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

Η υπογραφή μισθοδοτικής κατάστασης με περικοπές ή επιδόματα εξ ελευθεριότητας (μπόνους), θέτει σε αμφισβήτηση κατά το εργατικό δίκαιο - την ατομική μας σύμβαση.

                                                         Πρώτο βήμα


Προσοχή: Σε αρκετά ιδιωτικά σχολεία τις επόμενες μέρες θα κληθείτε να υπογράψετε μισθοδοτικές καταστάσεις με τις μειώσεις που περιέχονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
• Τις καταστάσεις αυτές δεν τις υπογράφουμε ή υπογράφουμε << με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου>> διότι η περικοπή είναι παράνομη, σύμφωνα με τις απαντήσεις (1-12-2011) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αλλά και την εγκύκλιο (6-10-2011) του ΓΓ του ΥΠΔΒΜΘ .
• Σε ορισμένα σχολεία, κυκλοφορεί έγγραφο με το οποίο οι διοικήσεις τους ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς ότι τη διαφορά (ή μέρος αυτής) μεταξύ του τωρινού μισθού και του "νέου" με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο θα καλυφθεί με μπόνους "εξ ελευθεριότητας" και τους καλούν να το υπογράψουν. Δεν υπογράφουμε. Η υπογραφή μας σημαίνει αποδοχή της παράνομης περικοπής των αποδοχών μας.
Σημαντικό: Κάθε συνάδελφος που θα υπογράψει μισθοδοτική κατάσταση με μειωμένες αποδοχές είτε αποδεχτεί το εξ ελευθεριότητας μπόνους (που ανά πάσα στιγμή οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν), παραιτείται από την ατομική σύμβαση με τις παλιές του αποδοχές και στην ουσία χάνει κάθε πιθανότητα να διεκδικήσει στο μέλλον τις τωρινές νόμιμες αποδοχές του.


                                                         Δεύτερο Βήμα (υποχρεωτικό)


Διοικητικές ενέργειες:Προκειμένου να διασφαλίσουμε τις αποδοχές μας ζητούμε εγγράφως την άμεση παρέμβαση από :
- Τη Διεύθυνση (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης.
- Την (αρμόδια) Επιθεώρηση Εργασίας.
- Την (αρμόδια) Υπηρεσία του ΙΚΑ.
στέλνοντας το παρακάτω κείμενο καταγγελίας:

==========================================================
                                                                                                                                                                            (Ημερομηνία_/_/_)
ΠΡΟΣ :
1) Την (αρμόδια) Δ/νση Εκπαίδευσης (Α/θμιας ή Β/θμιας που υπάγεται το σχολείο)
2) Επιθεώρηση Εργασίας
3) ΙΚΑ
4) ΤΕΑΙΤ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (π.χ. Αττικής)
2)Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ
3)Σχολείο
4)Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο
5)ΟΙΕΛΕ
Σας γνωρίζουμε ότι από ……/….. /2011 (αναφέρουμε ημερομηνία περικοπής κινήτρου απόδοσης) η Διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων μας περικόπτει σταδιακά τις αποδοχές μας σε σχέση με αυτές του ………….…2011 (στο κενό γράφουμε το όνομα του τελευταίου μήνα που πήραμε μισθό χωρίς περικοπές).
Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τη βλαπτική αυτή μεταβολή των όρων εργασίας μας και παρακαλούμε να προβείτε καθ’ αρμοδιότητα και καθήκον στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
Οι εκπαιδευτικοί των…. ( επωνυμία σχολείου )
(Ονόματα και υπογραφές)

===============================================================
Σημείωση: για όποιο έγγραφο καταθέτετε να ζητάτε αντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου.


                        Τρίτο βήμα :ομαδικές η ατομικές δικαστικές αγωγές κατά εργοδότη


Παράλληλες ενέργειες για ενίσχυση του αγώνα μας
• Επίσχεση εργασίας: Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αποφασίζουν να κάνουν
επίσχεση εργασίας με στόχο την καταβολή της διαφοράς των δεδουλευμένων
• Στάσεις εργασίας κατά σχολείο (κηρύσσονται από την ΟΙΕΛΕ)
• Απεργίες κατά σχολείο (κηρύσσονται από την ΟΙΕΛΕ)
 Γενική Απεργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web