Επιστολή επαναφοράς στη νομιμότητα για τα εκπ. Φρυγανιώτη

Με την ως άνω επιστολή η Διεύθυνση Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης καλεί τον ιδιοκτήτη των Εκπ. Φρυγανιώτη να καταβάλει κανονικά και χωρίς περικοπές τις αποδοχές των εκπαιδευτικών. 
Οι μάσκες έπεσαν. Όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις τους. Θα στηρίξουμε τη νομιμότητα με κάθε τρόπο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web