ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Μετά το απαντητικό έγγραφο Κουτρουμάνη σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και τις παράνομες περικοπές που επιβάλλουν αρκετοί σχολάρχες, εστάλη σήμερα η Α.Π. 2426/9-2-2012 διευκρινιστική εγκύκλιος της Δ/νσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας προς τους Επιθεωρητές Εργασίας που ξεκαθαρίζει τα εξής:
• Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν στο εφαρμοστικό πεδίο του ν. 4024/2011, επομένως η ένταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο είναι παράνομη.
• Ισχύει, για τις μισθολογικές αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η ΔΑ 31/2010 ως συλλογική σύμβαση.
• Όπως ήδη ερμηνεύεται στη ΔΑ 31/2010 και στις υπ. αριθμ. 2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011 αποφάσεις του Γ.Λ.Κ., η έκφραση «τουλάχιστον» στο άρθρο 36, παρ. 1, του ν. 682/77 (Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων) σημαίνει πως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να λαμβάνουν ανώτερες των δημοσίων εκπαιδευτικών αποδοχές.
Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Μ. Χάλαρης κοινοποίησε αυθημερόν την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οφείλουν να ελέγξουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και να φροντίσουν να τηρηθεί η νομοθεσία για τους παραβάτες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web