Τι ισχύει για τους μισθούς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τα νέα δεδομένα

Οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι αυτές που προβλέπονται από το το μισθολόγιο του 2009. Οι αποδοχές αυτές καθορίζονται από τη Δ.Α. 31/2010 που είναι σε ισχύ και έχει κηρυχθεί υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει έως το Μάιο του 2013 (οι ισχύουσες συμβάσεις παύουν να ισχύουν το Φεβρουάριο του 2013, αλλά υπάρχει και τρίμηνη μετενέργεια). Έως τότε οποιαδήποτε περικοπή στις αποδοχές όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παλαιών και νέων, που γίνεται μονομερώς, είναι παράνομη και πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους εκπαιδευτικούς με τους τρόπους που έχει προτείνει η Ομοσπονδία μας. ΟΛΕΣ οι εργατικές διαφορές ανάμεσα σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και σχολάρχες που έχουν εκδικαστεί από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη των Ελλάδα, δικαίωσαν τους εκπαιδευτικούς και ήδη οι παρανομούντες σχολάρχες παραπέμπονται, ένας-ένας, στον εισαγγελέα κατόπιν μηνύσεων που υποβάλλουν οι Επιθεωρητές Εργασίας για παράβαση της Εργατικής νομοθεσίας καθώς – όπως αναφέρουν οι Επιθεωρητές - «οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τη ΔΑ 31/2010 και όχι από το νόμο 4024/2011». Τέλος σημειώνουμε ότι αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας των αποδοχών μας είναι τα γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web