Εκτακτη ενημέρωση για βαθμολογητές - επιτηρητές πανελλαδικών

Επειδή από τους συναδέλφους επιτηρητές και βαθμολογητές των πανελλαδικών εξετάσεων οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων ζητούν να δηλώσουν ενυπόγραφα το βαθμό και το μισθολογικό τους κλιμάκιο, υπενθυμίζουμε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει απλώς να δηλώσουν ότι δεν έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο των δημοσίων εκπαιδευτικών. Τέτοια ένταξη είναι δυνατή μόνον ύστερα από απόφαση της αρμόδιας Δνσης Εκπαίδευσης και καμία Δνση Εκπ/σης δεν έχει εκδόσει τέτοια απόφαση. Οι ανάλογες δηλώσεις βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου με τις οποίες (εκ του πονηρού) εφοδιάζουν τους εκπαιδευτικούς οι διοικήσεις ορισμένων ιδιωτικών σχολείων είναι άκυρες, ως προϊόντα αντιποίησης δημόσιας αρχής.

Γι’ αυτό οι συνάδελφοι πρέπει να δηλώσουν το βαθμό και το Μ.Κ. που τους έχει χορηγηθεί από τα Γραφεία και τις Δνσεις Εκπαίδευσης (π.χ. βαθμός Α΄ και Μ.Κ. 9) ή, εάν πιέζονται από τους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων, να αφήνουν κενό τον αντίστοιχο χώρο στα έντυπα που τους δίδονται για να συμπληρώσουν και να υπογράψουν από τα εξεταστικά κέντρα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web