ΕΙΔΗΣΗ – ΒΟΜΒΑ !! ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΦΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ!

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της ΟΙΕΛΕ: 
Νέα απόφαση – βόμβα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ρητά ορίζει πως δεν μπορεί να γίνει καμιά περικοπή στους μισθούς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπουργική απόφαση για κατάταξή τους σε ένα νέο βαθμολογικό και μισθολογικό σύστημα!!! Επομένως όλες οι περικοπές των σχολαρχών από το καλοκαίρι του 2011 μέχρι σήμερα είναι παράνομες!
Με τη δημοσιοποίηση της 26/6 της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από τη συνεδρίαση της 22/5/2012, ορίζεται σαφώς ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ενταχθούν στο Ενιαίο Μισθολόγιο, διότι αναγκαία νόμιμη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για την κατάταξη σε βαθμό, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού με υπουργική απόφαση. Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ η εγκύκλιος Φ.8 58280/Δ5/24-5-2012 της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την οποία η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παραμένει ως έχει μέχρι να υπάρξει απόφαση και υπογραφή του νέου Υπουργού.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο νέο μισθολογικό και βαθμολογικό σύστημα του νόμου. Επομένως, η προσπάθεια περικοπής των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μέσω της ανακατανομής μισθολογικών κλιμακίων, χωρίς έκδοση διοικητικής πράξης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που είναι νομικά αναγκαία για να λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στα μισθολογικά μας κλιμάκια, είναι απολύτως παράνομη και συνιστά αντιποίηση αρχής (αρ. 554/2001 (308052) απόφαση του ΣτΕ).
Η ΟΙΕΛΕ θα απαιτήσει από την Πολιτεία την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και την παραδειγματική τιμωρία των παραβατών. Θα απαιτήσει, επίσης, την επιστροφή των κλεμμένων στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Δείτε εδώ τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web