ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ


Μετά από σχετικό ερώτημα της ΟΙΕΛΕ, η Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εξέδωσε έγγραφο με το οποίο προβλέπονται τα εξής:

α) Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμημάτων, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχτεί μειωμένο ωράριο (με αντίστοιχη μείωση μισθού) είτε να μην αποδεχτεί μείωση των αποδοχών του. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός δικαιούται τον πλήρη μισθό του. Υπάρχουν ήδη σχετικές αποφάσεις ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
β) Σε περίπτωση κατάργησης τμημάτων, ο εκπαιδευτικός που είναι νεώτερος στην εκπαίδευση οφείλει είτε να αποδεχτεί μείωση του διδακτικού του προγράμματος με τροποποίηση του διοριστηρίου του είτε να μην αποδεχτεί την τροποποίηση του διοριστηρίου του και να απολυθεί με τη νόμιμη αποζημίωση ( 322/6-7-2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web