Μέχρι Μ. Τετάρτη το περιθώριο καταβολής του Δώρου Πάσχα. Παράνομη η μη καταβολή δώρου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Συνάδελφοι
είναι παράνομη η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Παρακαλούμε ενημερώστε τον σύλλογο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά για το αν σας κατεβλήθη ή όχι το Δώρο Πάσχα μέχρι και την Μ. Τετάρτη 1η Μαΐου 2013, για να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες δίωξης των παρανομούντων σχολαρχών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web