Η εξέλιξη της σημερινής εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου Αρβανιτόπουλου

Παρακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμό της ΟΙΕΛΕ τις εξελίξεις της σημερινής εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου Αρβανιτόπουλου.

σύνδεσμος ΟΙΕΛΕ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web