Κρίσιμη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Όπως η Ομοσπονδία είχε ενημερώσει πριν από μερικές ημέρες, μετά από ερωτήματα της ΟΙΕΛΕ (37950/8-5-201438043/2-6-2014) προς τη Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου και τις επιπτώσεις τους στα εργασιακά μας ζητήματα, η Δ/νση απηύθυνε συγκεκριμένα ερωτήματα προς το ΝΣΚ. Με έγγραφό της η Δ/νση ενημέρωσε την ΟΙΕΛΕ ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ εκδόθηκε (266/2014) πριν από λίγες ημέρες, έχει προωθηθεί στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκδοσή της.
  1. Οι προσλήψεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θα εγκρίνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και  από το Υπουργείο Παιδείας ή όχι;
  1. Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο ρόλος του ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ για τις απολύσεις, ζητούμε να μας ενημερώσετε: Οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θα εγκρίνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή όχι;
  1. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων θα δύνανται να προχωρούν σε καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου ιδιωτικών εκπαιδευτικών μεσούντος του διδακτικού έτους;
  1. Οι πάσης φύσεως άδειες θα χορηγούνται με βάση το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση, ή με βάση όσα ορίζει το ΙΚΑ; Ήδη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πληροφορούμαστε ότι δεν θα χορηγούνται πια εννεάμηνες άδειες ανατροφής τέκνου.
  1. Επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη πειθαρχικές διαδικασίες εις βάρος ιδιωτικών σχολείων που ελέγχονται για παραβιάσεις της νομοθεσίας, ερωτούμε: Εξακολουθεί να ισχύει ο κατά το Σύνταγμα διοικητικός και πειθαρχικός έλεγχος του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια;

Με βάση τα ερωτήματα της ΟΙΕΛΕ η Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κατέθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα προς το ΝΣΚ, ώστε αυτό να γνωμοδοτήσει:
Β. Τι ισχύει για το διορισμό των Διευθυντών των ιδιωτικών σχολείων με βάση τη νομοθεσία
Γ. Αν, μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι δυνατή η απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η ΟΙΕΛΕ συγκεκριμένα είχε θέσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
       1. Έχοντας στη κατοχή μας την υπό ψήφιση τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, ζητούμε να μας αποστείλετε το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε, ώστε να διαπιστωθεί ποιες διατάξεις τελικά εγκρίθηκαν από τη Βουλή.
Α. Αν θα εκδίδονται διοριστήρια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης και με ποια χρονική διάρκεια,
Όπως προαναφέρθηκε, η γνωμοδότηση έχει εκδοθεί και βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας.
Η ΟΙΕΛΕ δηλώνει πως, ανεξάρτητα από το αν το περιεχόμενό της είναι θετικό ή όχι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, θα ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα θέσει ως κυρίαρχο αίτημα από τα πολιτικά κόμματα την επαναφορά στο ν. 682/77 (εννοείται προ των νομοθετικών ρυθμίσεων Αρβανιτόπουλου που κατήργησε δύο άρθρα του νόμου), καθώς ο νόμος αυτός, ως συνταγματική επιταγή, εγγυάται την νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και την προστασία του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web