ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σε μια ιδιαίτερα θετική κίνηση προέβη η Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.  εκφράζοντας με ανακοίνωσή της την συμπαράσταση της Γραμματείας στην προσπάθεια που καταβάλει ο κλάδος μας για να αποσυρθεί η ρύθμιση της εγκυκλίου  του ΥΠ. ΟΙΚ. σχετικά με τη φορολόγηση της έκπτωσης στα δίδακτρα των τέκνων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Η κίνηση αυτή της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε . αποτελεί αναμφίβολα επιβεβαίωση του χαρακτήρα αλληλεγγύης  και κοινωνικής ευαισθησίας που παραδοσιακά διακρίνουν τα Ελληνογαλλικά σχολεία.

Δείτε 
εδώ την επιστολή που είχε αποστείλει η ΟΙΕΛΕ στην ΓΙΕΙΕ.
Δείτε εδώ την επιστολή της ΓΙΕΙΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web