Μεγάλη νίκη και δικαίωση για τον κλάδο – Πρώτη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετά την ψήφιση του νόμου Αρβανιτόπουλου, που ακυρώνει εκδικητική καταγγελία σύμβασης Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού.

Υπενθυμίζουμε την πρόσφατη υπόθεση της εκδικητικής καταγγελίας σύμβασης ιδιωτικής εκπαιδευτικού – και μάλιστα στο μέσο του έτους – μετά από 33 χρόνια υπηρεσίας, επειδή αρνήθηκε την παράνομη μετάθεσή της σε άλλο σχολείο της Φ.Ε. και προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της Φ.Ε. ισχυρίστηκε με έγγραφό της προς το Υπουργείο Παιδείας ότι η καταγγελία σύμβασης είναι νόμιμη, διότι έγινε με βάση το Ν. 4254/2014 (νόμος Αρβανιτόπουλου) που επιτρέπει τις ελεύθερες απολύσεις, με έγγραφό – καταπέλτη η Γενική Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. γνωστοποιεί στον κ. Μπαμπινιώτη ότι η καταγγελία είναι άκυρη, καθώς - σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 682/77 -  οι καταγγελίες σύμβασης για εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων θα πρέπει να αιτιολογούνται και κατόπιν να εξετάζονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Το έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εκδόθηκε μετά από την απόφαση του ΚΥΣΠΕ που συνεδρίασε στις 12 Μάρτη και έκρινε ότι η καταγγελία σύμβασης είναι άκυρη, λόγω μη αιτιολόγησης της καταγγελίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τους εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων.
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι απλώς νίκη για τον κλάδο, αλλά κυρίως μια  μεγάλη ήττα για όλους τους σχολάρχες που προβαίνουν σε αναιτιολόγητες απολύσεις, ιδίως για τη διοίκηση της Φ.Ε. που πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί  ότι δεν αποτελεί κράτος εν κράτει και ότι πρέπει να συμμορφώνεται με νόμους και θεσμούς.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web