Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας βάζει φραγμό στην "μαύρη" εργασία στα ιδιωτικά σχολεία και στην φοροαποφυγή

Με τη στήριξη των μνημονιακών κυβερνήσεων πολλά ιδιωτικά σχολεία λειτουργούσαν ως φροντιστήρια με προσωπικό που συχνά εργαζόταν παράνομα, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και χωρίς έλεγχο τυπικών προσόντων. Η σημερινή Υπουργική Απόφαση  αποτελεί ορόσημο στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σηματοδοτεί την επαναφορά της θεσμικής και δημοκρατικής λειτουργίας των σχολείων και ταυτόχρονα ανοίγει νέες, νόμιμες θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία.

Α) Η ΠΑΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που είχε υπογράψει ο τότε Υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων, πέρα από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίζονταν χωρίς καμία εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων και οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών δεν δηλώνονταν από τους σχολάρχες (για ευνόητους λόγους) ως ώρες διοριστηρίου.
Η Υ.Α. Αρβανιτόπουλου αφενός μεν καταστρατηγούσε τη δημοκρατική αυτονομία και τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων των εκπαιδευτικών σε κρίσιμες παιδαγωγικές αποφάσεις, αφετέρου δε έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να υπερεκμεταλλεύονται εργασιακά τους εκπαιδευτικούς, φορτώνοντάς τους με ώρες απασχόλησης για τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πληρώνονταν και δεν έπαιρναν προϋπηρεσία. Το τελευταίο είναι σκανδαλώδες, όχι μόνο για την βάναυση εκμετάλλευση των εργαζόμενων, αλλά και για την εκμετάλλευση των γονέων οι οποίοι πληρώνουν για δραστηριότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι παρέχουν (υποχρεωτικά) δωρεάν.

Β) ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με τη νέα Υ.Α. που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας οι απαράδεκτες αυτές διατάξεις καταργούνται. Τρεις είναι οι βασικές (και θεμελιώδεις) αλλαγές που επαναφέρουν ουσιαστικά το συνταγματικό χαρακτήρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ως παρόχων δημόσιου αγαθού, αποκαθιστούν την κρατική εποπτεία στην ιδιωτική εκπαίδευση και διασφαλίζουν τη δημοκρατική αυτοτέλειά τους.
  1. Απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων τόσο για την κατάτμηση τμημάτων για καλύτερη προετοιμασία σε κάποια μαθήματα,  για διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής, όσο και για κάθε σχολική δράση εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος (ενισχυτική διδασκαλία, όμιλοι, προετοιμασία αθλητικών ομάδων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λπ.).
  2. Όλες οι πέραν του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δραστηριότητες κατατίθενται για έλεγχο στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
  3. Το πλέον σημαντικό για τις εργασιακές μας σχέσεις. Όλες πλέον οι ώρες  απασχόλησης των εκπαιδευτικών στις παραπάνω δράσεις αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης, ισοδύναμες με τις άλλες ώρες διδασκαλίας, επομένωςσυμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ωρών του διοριστηρίου και μετρούν για την προϋπηρεσία.

Γ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, Η ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΝΕΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αναγνώριση των ωρών απασχόλησης στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος ως ωρών διοριστηρίου, ανοίγει το δρόμο για πολλές νέες θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία. Η εργασία αυτή θα είναι απολύτως νόμιμη και εποπτευόμενη από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και να καταπολεμάται αποτελεσματικά η αδήλωτη εργασία και η φοροαποφυγή.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με την κατάργηση των εσωτερικών φροντιστηρίων των ιδιωτικών σχολείων «καταργεί» και τη δυνατότητα του ιδιοκτήτη να απασχολεί αδιόριστους εκπαιδευτικούς δήθεν για τις «φροντιστηριακές ώρες».
Να τονιστεί επίσης ότι η νέα υπουργική απόφαση αναφέρεται σε «συμπλήρωση ωραρίου» ανεξαρτήτως αριθμού ωρών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση αυτή, ενώ η προηγούμενη υπουργική απόφαση αναφερόταν μόνο στην «κάλυψη δύο ωρών του διδακτικού ωραρίου» από ώρες τακτικής απασχόλησης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web