ΟΙΕΛΕ - Η εισήγηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Εκτίμηση των διατάξεων και προτάσεις - αιτήματα

Μετά από τη δημοσίευση των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας σε πλήθος ΜΜΕ, το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ συνεκλήθη εκτάκτως την Τρίτη, 9/6, με σκοπό τη μελέτη των διατάξεών του άρθρου 48 που αναφέρεται σε ζητήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 
Μετά από εξαντλητικό και παραγωγικό διάλογο, οι παρατάξεις του ΔΣ εκτίμησαν ομόφωνα ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας τόσο χρονίζοντα προβλήματα του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όσο και ζητήματα που προέκυψαν από την ολοκληρωτική ισοπέδωση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας την περίοδο της εφαρμογής των Μνημονίων. Ωστόσο, επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων ΌΤΙ υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις στο νομοσχέδιο που δεν ολοκληρώνουν την προσπάθεια και θα δυσχεράνουν το ακανθώδες έργο της πολιτείας για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η ΟΙΕΛΕ με προτάσεις-αιτήματά της επισημαίνει τις παραλείψεις αυτές και ζητά την εισαγωγή ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο που θα ενισχύουν την εποπτεία της πολιτείας και θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων και την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο χώρο.
 
 
ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 
Σε ό, τι αφορά τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, με τις παραγράφους 8, 9 και 10 του άρθρου 48 αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό η συνταγματική νομιμότητα που κατέλυσαν οι μνημονιακοί νόμοι. Η εποπτεία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών επανέρχεται στο Υπουργείο Παιδείας, μπαίνει φραγμός στο όνειδος των αναιτιολόγητων απολύσεων και δίδεται η δυνατότητα με συλλογικές συμβάσεις να συνομολογούνται ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και εκπαιδευτικούς καλύτεροι όροι αμοιβής και εργασίας από αυτούς που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 
Σε ό, τι αφορά τον μέχρι σήμερα απολύτως άναρχο και ασύδοτο χώρο των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπου οι μνημονιακές προβλέψεις και η εργοδοτική βαρβαρότητα οδήγησαν σε μείωση έως και του 90% του εισοδήματος των εκπαιδευτικών και σε έξαρση της μαύρης εργασίας, με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του εν λόγω άρθρου μπαίνει επιτέλους μια σχετική τάξη και εισάγεται ένα πλαίσιο ελέγχου. Καθορίζεται γενικό ωράριο 21 ωρών και η απονομή των 25 ενσήμων μηνιαίως ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών, ορίζεται η επίσημη περίοδος αργιών και διακοπών και οι αμοιβές των εργαζόμενων κατά τη διάρκειά τους και προβλέπονται μέτρα εποπτείας της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
 
Η Ομοσπονδία προχωρά και στην κατάθεση σειράς προτάσεων-αιτημάτων που, αν και κάποια από αυτά υπήρξαν δεσμεύσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. προς τον κλάδο, δεν περιελήφθησαν στο σχέδιο νόμου. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς την λειτουργία της οποίας η εποπτεία της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής, τον έλεγχο του Υπουργείου στις παρεκκλίσεις από το επίσημο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων, την επιλογή των Διευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, την κατάργηση κάθε αξιολογικής διαδικασίας που παράνομα εφαρμόζουν ορισμένα ιδιωτικά σχολεία για εκδικητικούς και τιμωρητικούς λόγους, τον αναλυτικό έλεγχο αδειοδότησης των μέχρι σήμερα ανέλεγκτων ξένων σχολείων και την επανεξέταση των καταγγελιών σύμβασης ιδιωτικών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου που έλαβαν χώρα το τρέχον σχολικό έτος.
 
Τέλος, η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι ακόμη και το πλέον προοδευτικό και φιλεκπαιδευτικό νομοθέτημα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση και στενή εποπτεία της πολιτείας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της εισήγησης του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ.
 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web