Σημαντικό άρθρο γνώμης για τη νομοθετική ρύθμιση για την Ιδιωτική Εκπαίδευση του Γ.Γ. Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και συναδέλφου Κωστή Παπαϊωάννου στην Εφ.Συν.


Ο Κωστής Παπαϊωάννου είναι μια εμβληματική μορφή του χώρου των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και είναι παλιός συνάδελφος ιδιωτικός εκπαιδευτικός. Έχει διατελέσει πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σήμερα βρίσκεται στη θέση του Γ.Γ. Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η Εφ. Συν. δημοσιεύει σήμερα άρθρο γνώμης του Κ. Παπαϊωάννου σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση με τίτλο «Ιδιωτική Εκπαίδευση: επιστροφή στη νομιμότητα». Στο άρθρο αναλύεται η νομοθετική απορρύθμιση που επέβαλαν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι δραματικές της συνέπειες για την εκπαίδευση και την κοινωνία. Ο συγγραφέας εξηγεί, επίσης, ότι είναι σημαντική η επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση προκειμένου να μην μετατραπεί ένα δημόσιο αγαθό σε εμπορεύσιμο είδος.
Διαβάστε εδώ το άρθρο του Κ. Παπαϊωάννου

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web