ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ –Αναγκαιότητα η επέκταση των ελέγχων για να αντιμετωπιστούν παρόμοια φαινόμενα σε άλλα ιδιωτικά σχολεία


Με την υπ. αριθμ. 195026/Δ1 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3815/28-11-2016 ο Υπουργός Παιδείας ανακάλεσε τη χορήγηση άδειας στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Μπούκαλη στη Λαμία, αναστέλλοντας έτσι τη λειτουργία του. Ο λόγος ανάκλησης της άδειας ήταν η ακύρωση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νόμιμου εκπροσώπου μετά από εξέταση στοιχείων από τις τοπικές Διευθύνσεις ΔΟΥ και ΙΚΑ.
Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου και ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα ανομίας που γιγαντώθηκε την περίοδο 2010-2015, όταν και περιορίστηκε δραματικά η ελεγκτική ικανότητα του κράτους στις διαδικασίες αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων. Η Ομοσπονδία, εκτιμώντας ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σε ό, τι αφορά τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτητών/νόμιμων εκπροσώπων ιδιωτικών σχολείων, θα ζητήσει αρμοδίως την επέκταση παρόμοιων ελέγχων σε όλη τη χώρα.
Διαβάστε   εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web