Παραβιάσεις μεγάλης κλίμακας της εκπαιδευτικής νομοθεσίας σε ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, παρά τις προσπάθειες των διευθύνσεων να μπεί τάξη

«ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ» Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΑΞΗ

Ανενόχλητοι συνεχίζουν τις παρανομίες, σαν να βρισκόμαστε στην περίοδο 2010-2014, αρκετοί σχολάρχες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν γίνει αποδέκτες δεκάδων καταγγελιών για βαρύτατες παραβιάσεις της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας που σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν ακόμη και «λουκέτο» σε κάποιες σχολικές μονάδες.
Οι πιο συνηθισμένες παραβιάσεις που κατέγραψαν η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ το διήμερο αυτό  είναι:
  • Αδήλωτη εργασία, καθώς εργάζονται ως εκπαιδευτικοί άνθρωποι χωρίς νόμιμο διοριστήριο
  • Εξαναγκασμός εκπαιδευτικών σε δήθεν εθελούσια παραίτηση για να εργάζονται με μειωμένο ωράριο.
  • Προσλαμβάνονται παρανόμως νέοι εκπαιδευτικοί, ενώ εργάζονται στο ίδιο εκπαιδευτήριο συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο. Υπάρχουν δύο μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στη Θεσσαλονίκη που το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού εργάζονται με μειωμένο ωράριο!
  • Σε αρκετά δημοτικά σχολεία της πόλης εργάζονται στο δημοτικό εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστήριο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Σε κάποιες σχολικές μονάδες ασκούν διευθυντικά καθήκοντα εκπαιδευτικοί που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου
Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες των Διευθύνσεων εκπαίδευσης, η κατάσταση σε πολλά ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης είναι ανεξέλεγκτη. Συγκεκριμένες ιδιωτικές μονάδες λειτουργούν ως  απόρθητα Μεσαιωνικά φρούρια όπου δεν μπορεί να φτάσει η εποπτεία της πολιτείας. Όλα τα στοιχεία των καταγγελιών βρίσκονται στη διάθεση της Ομοσπονδίας και θα παραδοθούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις και στο Υπουργείο Παιδείας. Ελπίζουμε να τηρηθεί η δέσμευση του Υπουργού Παιδείας για εντατικοποίηση των ελέγχων στα ιδιωτικά σχολεία και για παραδειγματική τιμωρία των  «πειρατών» στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web