ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ ΟΙΕΛΕ έλαβε σήμερα γνώση διάταξης σε έγγραφο του Υπουργού Παιδείας σύμφωνα με το οποίο δεν μοριοδοτείται (όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και επί δεκαετίες) η διοικητική-καθοδηγητική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων.
Επειδή η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεσημε τη νομοθετικά κατοχυρωμένη ισοτιμία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών παρέχοντας απρόσμενα ισχυρά επιχειρήματα στην πλευρά των ιδιοκτητών που διαχρονικά επιχειρούν τον υποβιβασμό μας στο στάτους του ιδιωτικού υπαλλήλου, η Ομοσπονδία ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για να συζητηθεί το ζήτημα αυτό (καθώς και άλλα σημαντικά εκκρεμή ζητήματα όπως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση γα τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των αναπληρωτών και η αλλαγή του τρόπου επιλογής Διευθυντών στα ιδιωτικά σχολεία για την οποία έχει δημόσια δεσμευτεί ο Υπουργός).
Ακολουθεί η επιστολή της ΟΙΕΛΕ:

Κύριε Υπουργέ,
Λάβαμε γνώση του υπ. αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3 εγγράφου που υπογράφετε, σύμφωνα με το οποίο η διοικητική-καθοδηγητική εμπειρία που έχει διανυθεί στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού ενός εκπαιδευτικού στο δημόσιο δεν μοριοδοτείται για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών για τις δημόσιες σχολικές μονάδες.
 Μετά την απόφαση να μην προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων ως αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία (ενώ προσμετράται για την είσοδό τους στον Πίνακα), ακολουθεί τώρα η συγκεκριμένη ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματικά και νομοθετικά αναγνωρισμένη ισοτιμία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών.
 Η διάταξη αποτελεί απρόσμενο θεσμικό δώρο στους σχολάρχες που εδώ και δεκαετίες μάχονται να αποδείξουν ακριβώς αυτό. Ότι, δηλαδή, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν είναι λειτουργοί της εκπαίδευσης, αλλά απλοί υπάλληλοι. Η κυβέρνηση αυτή που έχει ως διακηρυγμένο της στόχο την προστασία του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης που παρέχεται στα ιδιωτικά σχολεία και της ισοτιμίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σ’ αυτά δεν θα πρέπει να τροφοδοτεί το επιχειρηματικό οπλοστάσιο των εργοδοτών.
 Θέλουμε επίσης να παρατηρήσουμε  ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η μοριοδότηση της συμμετοχής εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς η θητεία υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης σε αυτά είναι πολύτιμη για τη διοικητική και καθοδηγητική τους εμπειρία.
Υπενθυμίζουμε, επίσης, τη δημόσια δέσμευσή σας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής των Διευθυντών στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ώστε να μειωθεί η εργοδοτικά εκπορευόμενη ανομία και να αποκατασταθούν σ’ αυτά στοιχειώδεις συνθήκες διαφάνειας, αξιοκρατίας και εσωτερικής δημοκρατίας.
Ζητούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Η αναγνώριση – όπως ίσχυε εδώ και τέσσερις δεκαετίες – της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων ως αναπληρωτών στα δημόσια σχολεία (πρόκειται, άλλωστε, για έναν πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων απολύθηκε αναιτιολόγητα επί Αρβανιτόπουλου). Άλλωστε για την αποκατάσταση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας έχετε συμφωνήσει να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση που θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.
  • Η μοριοδότηση της διοικητικής-καθοδηγητικής εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για την επιλογή Διευθυντών δημόσιων σχολείων, όπως επίσης συνέβαινε στο παρελθόν.
  • Το ζήτημα επιλογής των Διευθυντών στα ιδιωτικά σχολεία για το οποίο Σεις ο ίδιος έχετε δημόσια δεσμευτεί για την αντιμετώπισή του.
Θα αναμένουμε την απάντησή σας στην πρόσκληση της Ομοσπονδίας μας.
Για ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτουμε το έγγραφο του Υπ. Παιδείας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web