ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ


Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών από συναδέλφους για σοβαρές πιέσεις που ασκούν ιδιοκτησίες σχολείων και για διασπειρόμενες φήμες για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε σχολεία και μαζικές απολύσεις.
Για να μην παραπληροφορούνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να επαναλάβουμε τα ακόλουθα:
• Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει ιδιωτικό εκπαιδευτικό σε παραίτηση. Η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για να θεωρείται έγκυρη πρέπει να υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και εντός 5 ημερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση κρίνεται άκυρη! Σημειώνουμε ότι η παραίτηση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού συνεπάγεται το μηδενισμό της προϋπηρεσίας του, επομένως δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προς ένταξη στον Πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων.
• Με τη νέα νομοθεσία καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με το οποίο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούσαν να παραιτηθούν από μέρος του ωραρίου τους. Η συγκεκριμένη διάταξη χρησιμοποιήθηκε από τους σχολάρχες, προκειμένου να διατηρούν εκπαιδευτικό προσωπικό μειωμένου ωραρίου, κακοπληρωμένο και ευάλωτο, για να το ελέγχουν πλήρως. Πλέον, όμως, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από μέρος του ωραρίου. Αντιθέτως, με τη νέα νομοθεσία οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους με άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες.
• Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 8 του Ν. 682/1977, σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας σχολείου δεν επιτρέπεται καμιά απόλυση, ενώ η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών θεωρείται συνεχής. Μεταβίβαση άδειας θεωρείται και η ίδρυση σχολείου από πρόσωπο συγγενικό στον ιδιοκτήτη (έως και δευτέρου βαθμού) στο χώρο του παλαιού σχολείου εντός διετίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web