ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΕπειδή υπάρχουν αρκετά ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, τις Εκπαιδευτικές άδειες και τις άδειες ανατροφής τέκνου, παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση:

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: H εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί απολύτως αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη προκειμένου ένας συνάδελφος να μπορεί να εργαστεί νόμιμα σε ιδιωτικό σχολείο. Χωρίς την εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή η έκδοση διοριστηρίου από το Υπουργείο Παιδείας. Επομένως συνάδελφος που εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο χωρίς να έχει εγγραφεί στην επετηρίδα, δουλεύει παράνομα, είναι δε πολύ πιθανό να αμείβεται πολύ χαμηλότερα από ό, τι προβλέπει η νομοθεσία και υπό σαφώς χειρότερους όρους.
Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και  την αίτηση  για την εγγραφή στην επετηρίδα.

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Για την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά που ορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο. Δείτε εδώ τη φετινή εγκύκλιο (2017-2018) ως υπόδειγμα.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και εδώ και εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται.

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και εδώ και εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web