Τσουνάμι καταγγελιών από όλη την Ελλάδα για χρηματικές οφειλές μετά το δημοσιεύμα της ΟΙΕΛΕ

 
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε το δημοσίευμα για ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στα Βόρεια Προάστια που, ενώ χρωστά στους εκπαιδευτικούς σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ, κάνει στην πλάτη τους «επενδύσεις», ανοίγοντας νέο σχολείο.

Τα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας έχουν κυριολεκτικά σπάσει με σοβαρές καταγγελίες για ιδιωτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα που αφορούν πολύμηνες καθυστερήσεις αποδοχών.
Για καταγγελίες που κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν, έφυγαν καταγγελίες  σε Διευθύνσεις και Επιθεωρήσεις Εργασίας. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν σχολεία στην περιοχή Δ’ Αθήνας (νότια προάστια), Πειραιά, Ξάνθη και Κόρινθο.
Μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος και το βαθμό της άγριας εργασιακής εκμετάλλευσης, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας έγγραφο με το οποίο ζητείται ενημέρωση για σχολεία που δεν καταθέτουν μισθοδοτικές καταστάσεις, ή που τα ποσά σ’ αυτές δεν είναι ορθά. Σημειώνουμε ότι αποτελεί υποχρέωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να ελέγχουν μηνιαίως τις καταστάσεις αυτές, δυστυχώς όμως κάποιες «αμελούν» αυτή την υποχρέωση εις βάρος των εργαζομένων και του κράτους και προς όφελος των ιδιοκτητών.
Τέλος, η Ομοσπονδία θα επαναλάβει προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας την πρότασή της για τη συγκρότηση ενός μικτού σώματος επιθεώρησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης με εξειδικευμένο προσωπικό που θα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του χώρου (σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών). Οι σωστοί, οργανωμένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι αποκαλύπτουν μεγάλο αριθμό παρανομιών, όπως απέδειξε η περίπτωση μεγάλου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Ανατολικής Αττικής, όπου έλεγχος που οργανώθηκε από το ΣΕΠΕ αποκάλυψε μεγάλο αριθμό αδήλωτων εκπαιδευτικών (περίπου το ένα τρίτο της δύναμης του σχολείου!).

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web