Σημαντικές συναντήσεις για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση, τη Μαθητεία και την Πιστοποίηση προσόντων πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός


Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός βρίσκεται από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κοινοτικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων με κύρια αντικείμενα την αρχική και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, τον ευρύτερο χώρο της Δια Βίου Μάθησης, την πιστοποίηση προσόντων και τη μαθητεία (φυσικά, στον ιδιωτικό τομέα). Συζητήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή εθνικών πολιτικών και η υλοποίηση κοινοτικών οδηγιών, καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας.
Τη Δευτέρα το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα δημοσιοποιήσει κείμενο-απολογισμό της επίσκεψης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web