Προς μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης;


Αποτέλεσμα εικόνας για απολύσειςΑνήσυχοι και οργισμένοι οι συνάδελφοί μας από το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσαν πως στα τέλη Μαρτίου η Διεύθυνση του σχολείου τούς ανακοίνωσε μαζικές απολύσεις. Συγκεκριμένα, ειπώθηκε ότι κανείς από τους συναδέλφους με διετή σύμβαση εργασίας, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται ως εκπαιδευτικός μετά την 31η Αυγούστου 2018! Μάλιστα, διανεμήθηκε και ο προγραμματισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχολ. έτος 2018 – 2019 στον οποίο τα μαθήματα θα γίνονται διά αλληλογραφίας και θα υπάρχουν κάποιοι επιβλέποντες των μαθητών, όχι απαραιτήτως εκπαιδευτικοί! Η αποφασιστικότητα της διεύθυνσης του σχολείου επιβεβαιώθηκε με την επίδοση στους εκπαιδευτικούς στα τέλη Μάρτη «Προειδοποιήσεων λύσης – καταγγελίας σύμβασης», ώστε να καταβάλλει τις μικρότερες δυνατές αποζημιώσεις απόλυσης.

Φαίνεται ότι η διοίκηση του σχολείου είναι άριστα ενημερωμένη για την ελληνική νομοθεσία που αφορά τις απολύσεις, αλλά πλημμελώς ενήμερη για όλα όσα αφορούν την σύννομη λειτουργία ενός σχολείου. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι παρά την συνάντηση που είχε μαζί της η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ τον περασμένο Οκτώβριο, όπου και επιβεβαιώθηκε η απόφαση σύννομης λειτουργίας, το σχολείο εξακολουθεί

α) να εννοεί ως διδακτική ώρα τα 60’ και όχι τα 45’, όπως ο νόμος ορίζει

β) να μειώνει με αυτόν τον τρόπο και τις αποζημιώσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές και την προϋπηρεσία των συναδέλφων

γ) να συμπεριλαμβάνει σε ένα τμήμα μαθητές από διαφορετικές τάξεις

δ) να μην αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν στο σχολείο και έχουν μειωμένο ωράριο, αλλά να τοποθετεί στη θέση τους άλλους

Ο Σύλλογός μας ανέκαθεν αγωνίζεται για να εφαρμόζονται οι νόμοι σε όλα τα σχολεία και δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο. Στην προοπτική αυτή και σε πλήρη συντονισμό με τους εκπαιδευτικούς του Γαλλικού σχολείου Θεσσαλονίκης θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του ώστε να διασφαλιστεί η σύννομη λειτουργία του σχολείου. Ήδη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αλλά απέστειλε επιστολή και στον Διευθυντή του σχολείου ήδη από τις 14-4-2018, χωρίς όμως να λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web