Η τοποθέτηση του Α’ Αντιπροέδρου της ΟΙΕΛΕ Δ. Κάζαγλη στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής – «Καθυστερήσεις» για να μην εφαρμοστεί ο νόμος παίζουν οι ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων
Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κλήθηκαν εκπρόσωποι φορέων προκειμένου να τοποθετηθούν για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις». Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται κρίσιμες διατάξεις για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για την επαγγελματική εκπαίδευση. Την ΟΙΕΛΕ εκπροσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ Δημήτρης Κάζαγλης, ο οποίος προέβη στην ακόλουθη τοποθέτηση:
«Η ΟΙΕΛΕ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη και δημόσια τη στήριξή της στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Η επέκταση «προς τα κάτω» της υποχρεωτικότητας για εκπαίδευση αντιμετωπίζει σε ένα σημαντικό βαθμό το έλλειμμα πολιτισμικού κεφαλαίου, ιδίως σε παιδιά μη προνομιούχων τάξεων που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό. Ταυτόχρονα εξοπλίζει ακαδημαϊκά-παιδαγωγικά το χώρο με την πρόσληψη εκπαιδευτικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Έχουμε τονίσει πως η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί ισότιμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ο έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας επί των νηπιαγωγείων έχει θεσμοθετηθεί από το 1929, ενώ το 1976 με το νόμο 309/1976 προβλέπεται σ’ αυτά η παροχή Γενικής Εκπαίδευσης με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό θα μπει φραγμός στην «παιδαγωγική βιομηχανία» στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής αγωγής, όπου επιτήδειοι επιχειρηματίες  επιβάλλουν για την προνηπιακή τάξη δίδακτρα που είναι ίσα, ή και ξεπερνούν τα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και μάλιστα την ώρα που το προσωπικό (συνήθως απόφοιτοι ΙΕΚ, ή ΤΕΙ) αμείβεται με μισθούς πείνας για απάνθρωπα ωράρια 10 ωρών.
Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να είναι άμεση και καθολική, κι όχι να υπάρξει εφαρμογή μόνο στους δήμους που θα ισχύσει για τα δημόσια νηπιαγωγεία και τους σταθμούς. Τούτο είναι ευνόητο, καθώς στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν συντρέχουν οι όποιοι οικονομικοί/κτηριολογικοί περιορισμοί ισχύουν για τη δημόσια. Επιπλέον, η συνύπαρξη προνηπιακής και νηπιακής τάξης τόσο στους αυτόνομους παιδικούς σταθμούς-νηπιαγωγεία της συνοικίας, αλλά και στις μεγάλες ιδιωτικές σχολικές μονάδες αποτελεί αφορμή μεγάλης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με την ταυτόχρονη άγρια εργασιακή εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών. Συχνά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί είναι αδιόριστοι και αμείβονται με αποδοχές ακόμη και κατά 60% χαμηλότερες από τις νόμιμες. Στις δε προνηπιακές τάξεις η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Είναι, επομένως, ανάγκη να εφαρμοστεί το μέτρο στην ιδιωτική εκπαίδευση από την 1η Σεπτεμβρίου βάσει όσων ισχύουν στο Ν. 682/77. Τούτο σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα εργάζονται στα προνηπιακά τμήματα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, να έχουν εγγραφεί στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και να έχουν διοριστήριο από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην τυπική ιδιωτική εκπαίδευση, επομένως με τους ίδιους όρους εργασίας και αμοιβής.
Συμπερασματικά, η άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα λύσει σημαντικά προβλήματα, πέραν του αυτονόητου της κοινωνικής προσφοράς. Εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, διότι καταπολεμάται σε σημαντικό βαθμό η εκτεταμένη ανομία στο χώρο, η αδήλωτη εργασία, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Ταυτόχρονα ανοίγουν θέσεις εργασίας για ένα κλάδο, αυτό των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Ηλικίας, που μαστίζεται από υψηλή ανεργία.
Ωστόσο, πέρα από το χώρο των νηπιαγωγείων, υπάρχει μια ακόμη εκτεταμένη, γκρίζα ζώνη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της εκπαίδευσης. Η Ομοσπονδία μας εδώ και μήνες καλεί την πολιτεία να νομοθετήσει για το χώρο των Κέντρων Μελέτης, η παραθεσμική λειτουργία των οποίων δεν προκαλεί μόνο αιμορραγία για τα δημόσια ταμεία λόγω μη καταβολής φόρων και εισφορών. Αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών και εργαζόμενων που βρίσκονται για πολλές ώρες καθημερινά σε χώρους που δεν έχουν πιστοποιηθεί από καμία δημόσια υπηρεσία. Συχνά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σε τρώγλες και υπόγεια. Θεωρούμε θετική την διατυπωμένη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και να νομοθετήσει για τα Κέντρα Μελέτης, όμως θεωρούμε ότι η νομοθέτηση πρέπει να γίνει σύντομα, ώστε να μην χαθεί άλλη μια χρονιά.
Τέλος, μια σύντομη αναφορά στις διατάξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι σε γενικές γραμμές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αυτήν της ουσιαστικής αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα και της μετατροπής τους σε ελκυστικό προορισμό για χιλιάδες νέους ανθρώπους που αναζητούν διέξοδο μόρφωσης, αλλά και επαγγελματικής αποκατάστασης. Ωστόσο, διαφωνούμε για τις πολιτικές επιλογές στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Για παράδειγμα, ο χώρος των ΙΕΚ έχει εγκαταλειφθεί, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για το καθεστώς μαθητείας των αποφοίτων των ΙΕΚ. Όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει η Ομοσπονδία μας, αλλά και το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μέσω της ερευνητικής του δουλειάς, η διασύνδεση του εκπαιδευτικού μας μοντέλου και του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και βιωσιμότητας αποτελεί μονόδρομο, ώστε να υπάρξει προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις χωρίς να θίγεται η κοινωνική συνοχή. Ένα σύγχρονο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε προοδευτική κατεύθυνση που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, θα πρέπει να είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου και στενής συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας».
Σημειώνουμε, τέλος, πως προκάλεσε εντύπωση η τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΑΣΙΠΣ, της εργοδοτικής ένωσης των παιδικών σταθμών, ο οποίος, προφανώς ενοχλημένος από τον τερματισμό της χρόνιας αυθαιρεσίας και ασυδοσίας στο χώρο των παιδικών σταθμών και της άγριας εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών, ζητά με προσχήματα τρόπους, είτε να μην εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος, είτε να εφαρμοστεί μα αστερίσκους και προσχήματα. Να ξέρει όμως ότι έχουν γνώση οι φύλακες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web