«ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» – ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για επιδοματα Î¿Î±ÎµÎ´Ο ΣΙΕΛΒΕ, μετά από συγκλονιστική επιστολή συναδέλφων στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, κατήγγειλε στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ την απαράδεκτη κατάσταση της μη εφαρμογής των νόμων και εγκυκλίων που ισχύουν για τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Οι συνάδελφοι που απολύθηκαν παράνομα, με εκπρόθεσμες καταγγελίες σύμβασης, αντιμετωπίζουν τώρα, πέραν της απαράδεκτης στάσης της διοίκησης της εκπαίδευσης στην πόλη, την προκλητική αδιαφορία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ) που αρνούνται με αστεία, τεχνικά επιχειρήματα, να χορηγήσουν το επίδομα ανεργίας!
Η απίστευτη αυτή ιστορία που προκαλεί το κοινό αίσθημα, αποδεικνύει ότι έχουμε μακρύ δρόμο να διαβούμε μέχρι να αποκατασταθούν στοιχειώδεις κανόνες δικαίου στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι ευθύνες της Πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών είναι τεράστιες, ωστόσο κεντρικό ρόλο στην λειτουργία του εν λόγω εκπαιδευτηρίου παίζει το γαλλικό κράτος δια του Γαλλικού Προξενείου που αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του.
Ο ΣΙΕΛΒΕ και η Ομοσπονδία είχαν επισημάνει εδώ και καιρό στις αρμόδιες αρχές το ζήτημα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να επιβάλουν δικούς τους νόμους στην ελληνική επικράτεια. Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει τον άμεσο έλεγχο του σχολείου και την αποκατάσταση των συναδέλφων μας και θα συμπαρασταθεί με κάθε μέσο, πολιτικό και νομικό, μέχρι την τελική τους δικαίωση. Ακολουθεί η επιστολή του ΣΙΕΛΒΕ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 249\1975
Μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Λέοντος Σοφού 10 (5ος όροφος), 546 25 Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ 997290175 ΔΟΥ Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ. & Fax: 2310 530533
website: www.sielbe.gr

Θεσσαλονίκη 13/1/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου 1209
ΠΡΟΣ: ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης
ΚΟΙΝ.: ΟΙΕΛΕ
               ΣΕΠΕ
Θέμα: Άρνηση καταβολής Επιδόματος Ανεργίας στον Σκαρπαλέζο Λουκά
Κυρία Προϊσταμένη
Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε από τον συνάδελφό μας ΛΟΥΚΑ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟ, εκπαιδευτικό του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που το σχολείο διατείνεται ότι του καταγγέλθηκε η διετής σύμβαση εργασίας, ότι οι υπηρεσίες του οργανισμού τον πληροφόρησαν πως δεν δικαιούται Ταμείο Ανεργίας, διότι κατέθεσε εκπρόθεσμα (1-11-2018) την αίτησή του.
Είναι εξοργιστικό οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να μην γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, παρά τους νόμους και τις εγκυκλίους που βρίσκονται σε ισχύ και διέπουν τον εργασιακό βίο μας. Πιο συγκεκριμένα, είναι ανεπίτρεπτο να μην είναι γνωστό ότι:
Α. Βάσει του Ν.682/1977, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν.4415/2016, διαπιστωτική πράξη απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού εκδίδει ο κατά τόπο Διευθυντής Εκπαίδευσης ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητά της. Εάν τέτοια πράξη δεν έχει εκδοθεί, ΔΕΝ υφίσταται απόλυση. Εν προκειμένω, η φερόμενη ως καταγγελία σύμβασης, παρότι έγινε στις 3-9-2018 (εκπρόθεσμα, διότι ο Ν.4415/2016 ορίζει ως τελευταίο χρονικό όριο καταγγελίας σύμβασης διετίας την 31-8 του δεύτερου έτους της διετούς σύμβασης, άλλως η σύμβαση αυτοδικαίως μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου), δεν μπορεί να έχει ισχύ παρά μόνο με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2018!
Β. Το Υπουργείο Εργασίας και το ΣΕΠΕ με εγκυκλίους τους (ΑΠ 41073/932/26-07-2018,  ΕΞ-304850-2018/10001/4-9-2018,  ΕΣ-209307-2018/10001/19-6-2018) επιβεβαιώνουν τα ως άνω Α. και υπογραμμίζουν ότι «το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία ρυθμίζεται από ειδικότερες διατάξεις (όπως λ.χ. από τις διατάξεις του ν.4415/2016) οι οποίες αποκλίνουν ουσιωδώς από την κοινή εργατική νομοθεσία και αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»
Ύστερα από αυτά, σας καλούμε να παρέμβετε αμέσως ώστε η υπηρεσία σας θα αναθεωρήσει την στάση της απέναντι στο δικαίωμα του συναδέλφου μας να λάβει το Επίδομα Ανεργίας.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            Βουρκούδης Απόστολος                                                     Σελέκος Δημήτρης

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web