ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΜε στοιχεία που έχει συλλέξει η Ομοσπονδία τόσο από καταγγελίες εκπαιδευτικών όσο και από ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας διαπιστώθηκε με κατάπληξη πως το σύνολο σχεδόν το ιδιωτικών σχολείων που ανήκουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Δ’ Αθήνας δεν έχουν δηλώσει δράσεις-παρεκκλίσεις βάσει όσων ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελεί η Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρνης και δύο ιδιωτικά νηπιαγωγεία που έχουν τηρήσει όσα προβλέπονται.
Η μη δήλωση δράσεων-παρεκκλίσεων δεν αποτελεί απλώς παραβίαση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Το γεγονός ότι συνάδελφοί μας εργάζονται σε δράσεις χωρίς αμοιβή, ή με «μαύρα» (και μάλιστα πολύ χαμηλότερα της νόμιμης αμοιβής στις περισσότερες περιπτώσεις) συνεπάγεται βαρύτατες παραβιάσεις της εργατικής, της φορολογικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Πλήττονται βάναυσα στοιχειώδη δικαιώματα των εκπαιδευτικών, αλλά και τα δημόσια ταμεία, την ώρα που ποταμοί μαύρου, ανέλεγκτου χρήματος εισρέουν στα ταμεία των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα, η «πολιτική» αυτή των παραβατικών ιδιωτικών σχολείων αποτελεί εξαπάτηση των γονέων, οι οποίοι θεωρούν πως τα πρόσθετα δίδακτρα που καταβάλλουν για τις δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν και για τη νόμιμη αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σ΄αυτές.
Η ΟΙΕΛΕ έχει ήδη ζητήσει από την αρμόδια Διεύθυνση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι ο νόμος θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από την ψήφισή, εδώ και τρία χρόνια σχεδόν! Θα απευθυνθούμε, επίσης, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για να πληροφορηθούμε για την πορεία των ελέγχων και την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της νομοθεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς ήδη έλεγχοι του ΣΕΠΕ έχουν ολοκληρωθεί και έχουν επιβληθεί ποινές σε εκπαιδευτήρια που παρανόμησαν.Με στοιχεία που έχουμε συλλέξει τόσο από καταγγελίες εκπαιδευτικών όσο και από ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας διαπιστώσαμε με κατάπληξη πως το σύνολο σχεδόν το ιδιωτικών σχολείων που ανήκουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Δ’ Αθήνας δεν έχουν δηλώσει δράσεις-παρεκκλίσεις βάσει όσων ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελεί η Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρνης και δύο ιδιωτικά νηπιαγωγεία που έχουν τηρήσει όσα προβλέπονται.
Η μη δήλωση δράσεων-παρεκκλίσεων δεν αποτελεί απλώς παραβίαση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Το γεγονός ότι συνάδελφοί μας εργάζονται σε δράσεις χωρίς αμοιβή, ή με «μαύρα» (και μάλιστα πολύ χαμηλότερα της νόμιμης αμοιβής στις περισσότερες περιπτώσεις) συνεπάγεται βαρύτατες παραβιάσεις της εργατικής, της φορολογικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Πλήττονται βάναυσα στοιχειώδη δικαιώματα των εκπαιδευτικών, αλλά και τα δημόσια ταμεία, την ώρα που ποταμοί μαύρου, ανέλεγκτου χρήματος εισρέουν στα ταμεία των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα, η «πολιτική» αυτή των παραβατικών ιδιωτικών σχολείων αποτελεί εξαπάτηση των γονέων, οι οποίοι θεωρούν πως τα πρόσθετα δίδακτρα που καταβάλλουν για τις δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν και για τη νόμιμη αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σ΄αυτές.
Η ΟΙΕΛΕ έχει ήδη ζητήσει από την αρμόδια Διεύθυνση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι ο νόμος θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από την ψήφισή, εδώ και τρία χρόνια σχεδόν! Θα απευθυνθούμε, επίσης, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για να πληροφορηθούμε για την πορεία των ελέγχων και την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της νομοθεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς ήδη έλεγχοι του ΣΕΠΕ έχουν ολοκληρωθεί και έχουν επιβληθεί ποινές σε εκπαιδευτήρια που παρανόμησαν.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web