ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΜετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, απαντούμε συνοπτικά για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στο χρόνο παραμονής μας στη σχολική μονάδα, στις υπερωρίες, στις αργίες και στις άδειές μας:
Παραμονή ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου δεν παραμένουν στη σχολική μονάδα πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους μειωμένου ωραρίου συναδέλφους η παραμονή τους προσδιορίζεται αναλογικά (άρθρο 27, Ν. 682/77). Δέον εδώ να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η παραμονή στη σχολική μονάδα πέρα από 6 ώρες την ημέρα (άρθρο 245, Ν. 4512/2018).
Στις επιπλέον του διδακτικού τους ωραρίου ώρες μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς από τα όργανα διοίκησης του σχολείου καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Επομένως, εργασίες που ανατίθενται από ορισμένους ιδιοκτήτες, όπως ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, η περιποίηση κήπων, η συνοδεία σχολικών λεωφορείων, το μαγείρεμα κ.λπ., απαγορεύονται αυστηρά!
SOS: Εάν η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων προσδιορίζεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, τότε θεωρείται τμήμα της νόμιμης παραμονής του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται ενημέρωση γονέων τις απογευματινές ώρες, τότε πρέπει να καταβληθεί υποχρεωτικά υπερωριακή αποζημίωση (αυτή που προβλέπεται για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς).

Υπερωρίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών-Εργασία για υπηρεσίες πολιτισμικού, αθλητικού ή ψυχαγωγικού σκοπού
Ιδιωτικός εκπαιδευτικός μπορεί να παράσχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που να σχετίζονται με την ειδικότητά του μέχρι και δέκα ώρες επιπλέον του διδακτικού του ωραρίου στο σχολείο που υπηρετεί, ή και σε άλλα ιδιωτικά σχολεία με πρόταση του ιδιοκτήτη και έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης . Εννοείται ότι η παροχή επιπλέον υπηρεσιών είναι προαιρετική. Η υπερωριακή αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 682/77, είναι τουλάχιστον ίση με αυτή των δημόσιων εκπαιδευτικών.
Σε ό, τι αφορά σε υπηρεσίες πολιτισμικού, αθλητικού, ή ψυχαγωγικού σκοπού που λαμβάνουν χώρα εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κτήρια των ιδιωτικών σχολείων μόνο στο διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 30 Ιουνίου και η απασχόληση των εκπαιδευτικών σ’ αυτές είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που συνάδελφοι επιθυμούν να εργαστούν σε τέτοιες δραστηριότητες στο σχολείο τους, τότε αμείβονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας με πρόσθετη αμοιβή για υπερωρίες και για εργασία τις Κυριακές.

Αργίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Βάσει του άρθρου 15 του Ν. 682/77 οι διακοπές των δημόσιων σχολείων ισχύουν και για τα ιδιωτικά. Επομένως, κατά τις θερινές διακοπές, τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, τις εθνικές εορτές τα Σαββατοκύριακα και τις λοιπές αργίες που προβλέπονται για τα δημόσια σχολεία τα ιδιωτικά σχολεία παραμένουν κλειστά.

Κανονική άδεια ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, όπως και οι δημόσιοι, εξαιρούνται από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα για τις κανονικές άδειες, λόγω του ότι ανήκουν στους υπαλλήλους με διακοπές εργασίας. Δικαιούνται, όμως, κανονική άδεια με αποδοχές έως και δέκα ημέρες ανά έτος, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.
Αναλυτικά για το χρόνο παραμονής, τις υπερωρίες, τις αργίες και την κανονική άδεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δείτε εδώ σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2018.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web