Πρόσκληση της ΟΙΕΛΕ σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, επιστημονικές ενώσεις και εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες για την αποτίμηση των Προγραμμάτων Σπουδών που παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας

 


Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και το ΙΕΠ παρουσίασαν σήμερα τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) για 166 διδακτικά αντικείμενα. (Τα προτεινόμενα προγράμματα μπορείτε να δείτε εδώ).

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως τα ΠΣ αποτελούν κομβικό κομμάτι της παιδαγωγικής διαδικασίας. Η ερευνητική εργασία της Ομοσπονδίας έχει καταδείξει διαχρονικά ότι τα εγχώρια ΠΣ περιορίζουν υπέρμετρα την παιδαγωγική αυτονομία και τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ελέγξει την ύλη του με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τις παιδαγωγικές και επιστημονικές εξελίξεις, τη σύγχρονη τεχνολογία, τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών, τον πλούτο του παιδαγωγικού υλικού που κυκλοφορεί πλέον ευρέως. Ταυτόχρονα, παρά τις όποιες βελτιώσεις από τη δεκαετία του ’80 κι έπειτα, εξακολουθούν να εμφορούνται από την κυρίαρχη ιδεολογία και, κυρίως στα ΠΣ των ανθρωπιστικών σπουδών, να διακατέχονται από μια παρωχημένη φρονηματιστική αντίληψη. Για το λόγο αυτό θεωρούμε κρίσιμο η εκπαιδευτική κοινότητα να παρακολουθήσει στενά τις αλλαγές και με ψύχραιμη, κριτική ματιά να αξιολογήσει και να προτείνει τις απόψεις της στην Πολιτεία. Πλέον, δεν αρκεί ένα στείρο ναι ή όχι. Η κοινωνία, οι γονείς, οι μαθητές, οι συνάδελφοι απαιτούν από εμάς συγκροτημένες θέσεις και προτάσεις βασισμένες στην επιστημονική ανάλυση.

Το κλαδικό Ινστιτούτο της ΟΙΕΛΕ ήδη ξεκινά την επεξεργασία της αποτίμησης των προτεινόμενων Προγραμμάτων Σπουδών. Συγκροτεί 7 ομάδες εργασίας που θα καταθέσουν την αξιολόγηση των ΠΣ και τις προτάσεις τους στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στο ΙΕΠ. Οι ομάδες αυτές είναι:

  1. ΠΣ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. ΠΣ Γλωσσικών μαθημάτων
  3. ΠΣ Ιστορίας
  4. ΠΣ Μαθηματικών και Πληροφορικής
  5. ΠΣ Κοινωνικών επιστημών
  6. ΠΣ Φυσικών επιστημών
  7. ΠΣ Εικαστικών μαθημάτων-μουσικής

Επιδιώκουμε όμως, στο πλαίσιο του διαλόγου μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, να ζητήσουμε τις απόψεις των συναδέλφων μας. Καλούμε κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτικό που έχει σχετική διδακτική εμπειρία ή/και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον να εκδηλώσει επιθυμία συμμετοχής στις ομάδες, ή να αποστείλει απλώς υπόμνημα με τις απόψεις του για το ΠΣ του αντικειμένου του. Θα αποστείλουμε, επίσης, επιστολή στις επιστημονικές ενώσεις ζητώντας την άποψή τους για τα ΠΣ και θα ζητήσουμε συνάντηση με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και τα ερευνητικά τους κέντρα για το ζήτημα. Θα απευθυνθούμε, επίσης, και σε πανεπιστημιακούς και διακεκριμένους παιδαγωγούς από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης για να εμπλουτίσουμε τις προτάσεις μας.

Δηλώσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών για τις ομάδες ή/και γραπτά υπομνήματα-απόψεις για διδακτικά αντικείμενα που θα ενσωματωθούν στις προτάσεις της ΟΙΕΛΕ θα αποστέλλονται στο e-mail oieleomospondia@gmail.com με τίτλο «Αποτίμηση αναλυτικών προγραμμάτων».

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web