Χριστουγεννιάτικα bazaar στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια: Δωρεάν διαφήμιση για το σχολείο, κόλαση για τον «εθελοντικά εργαζόμενο» ιδιωτικό εκπαιδευτικό!

Τα Σαββατοκύριακα 10-11 και 17-18 Δεκεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα για γονείς και μαθητές πολλών ιδιωτικών σχολείων, καθώς στο διάστημα αυτό διεξάγονται τα περίφημα χριστουγεννιάτικα Bazaars που κάποιες φορές εξυπηρετούν και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα Σαββατοκύριακα αυτά όμως (και όχι μόνο, διότι η προετοιμασία των εκδηλώσεων αυτών απαιτεί πολυήμερη εργασία) μετατρέπονται σε εφιάλτη για εκατοντάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς (και λοιπούς εργαζόμενους) που υποχρεώνονται να εργαστούν ατελείωτες ώρες «εθελοντικά» και στο όνομα της …φιλανθρωπίας τις ημέρες εκείνες. Ημέρες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για κάθε πολίτη, για κάθε εργαζόμενο, ώστε να βρεθεί με την οικογένειά του και να κάνει τα απαραίτητα χριστουγεννιάτικα ψώνια.Μάλιστα, κάποια μεγάλα ιδιωτικά σχολεία στην Ανατολική Αττική (βάσει καταγγελιών που έφθασαν χθες στην ΟΙΕΛΕ) έχουν συστήσει φιλανθρωπικούς οργανισμούς και καλούν εκβιαστικά τους εκπαιδευτικούς να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι δέχονται να εργαστούν …εθελοντικά για τους οργανισμούς αυτούς. Φυσικά, όπως μας αναφέρουν οι συνάδελφοι, όποιος δεν δεχτεί να υπογράψει και να συμμετέχει, δεν θα είναι στο σχολείο για πολύ καιρό ακόμη. Ελπίζουμε τα σχολεία αυτά να αποσύρουν άμεσα τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει δημοσιοποίηση των καταγγελιών.

Το 90% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αμείβονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις των σχολείων

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, κυρίως Χριστουγέννων και λήξης του σχολικού έτους, είναι συνήθεις στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία (όπως οι open days που κάποια ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούν για διαφημιστική προσέλκυση γονέων και τα περίφημα Bazaars, κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων) Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, όπως και η προετοιμασία τους που απαιτεί πολλές ημέρες εργασίας, γίνονται είτε απόγευμα, είτε το Σαββατοκύριακο, σε ώρες δηλαδή εκτός διδακτικού ωραρίου, επομένως θα έπρεπε οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να αμείβονται υπερωριακά. Όσο για το ποσοστό των αμειβόμενων εκπαιδευτικών, η κατάσταση είναι θλιβερή, με τη συντριπτική πλειονότητα να μην πληρώνονται για τις δραστηριότητες αυτές… Σχεδόν το 90% των εκπαιδευτικών δήλωσαν στην έρευνα της ΟΙΕΛΕ για το Big Quit ότι δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε ημερήσιες εκδηλώσεις εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.

Οι ιδιοκτήτες επικαλούνται, τουλάχιστον για τα Bazaars, το φιλανθρωπικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων (αν και, φυσικά, η εργοδοτική …«φιλανθρωπία» συνήθως αποκλείει τους εργαζόμενους) για τη μη αμοιβή των εργαζόμενων. Καταρχήν ο εθελοντισμός δεν μπορεί να είναι …υποχρεωτικός. Δεύτερον, στο εξωτερικό όπου σχολεία πραγματοποιούν παραδοσιακά τέτοιες εκδηλώσεις, αυτές διοργανώνονται γνησίως εθελοντικά από γονείς και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και όχι με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, εκτός κι αν υπάρχει αμοιβή. Εδώ όμως δεν υπάρχει νόμος, παρά μόνο η με την ευλογία της πολιτείας επιβολή της βούλησης του εργοδότη.

Είναι αναντίρρητα θετικό να αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες και τις στηρίζουμε. Όμως στην περίπτωση των Bazaars ή των open days, είναι απολύτως σαφές ότι οι εκδηλώσεις αυτές κατά κύριο λόγο λειτουργούν ως διαφήμιση ενός ιδιωτικού σχολείου, ως τρόπος δηλαδή μεγιστοποίησης της κερδοφορίας του. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμειφθούν με ό, τι προβλέπει ο νόμος κι όχι να υποχρεώνονται με έμμεσες απειλές ή με άλλες μεθοδεύσεις σε συμμετοχή.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά σήμερα με επιστολή της από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών τους, ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και θα ενημερώσει σχετικά τα πολιτικά κόμματα.

Πώς πρέπει να αμείβονται οι εκτός διδακτικού ωραρίου δράσεις και δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων;

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 682/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4713/2020, «οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών, εφόσον εξασφαλίζεται η κατά νόμον απασχόληση και αμοιβή του προσωπικού, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων της εργασίας, σύμφωνα με την οικεία εργατική νομοθεσία

Το νόμιμο ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κατά το Ν. 1566/85, είναι 6 ώρες την ημέρα. Επομένως, από την 7η ώρα και μετά, θα πρέπει να καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση. Επειδή οι συγκεκριμένες δράσεις είναι εκτός διδακτικού πλαισίου και του καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών, αμείβονται με βάση την κοινή εργατική νομοθεσία και όχι το Ενιαίο Μισθολόγιο. Άρα:

  • Οι υπερωρίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 3 ώρες την ημέρα. Το ωρομίσθιο καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 40%.
  • Από την 4η ώρα και πάνω (επειδή τα Bazaars και τα Open Days διαρκούν τουλάχιστον 6-8 ώρες, συχνά και παραπάνω), επειδή η υπερωριακή απασχόληση θεωρείται παράνομη, η προσαύξηση στο ωρομίσθιο είναι 120%.
  • Το ωρομίσθιο της Κυριακής από μόνο του είναι προσαυξημένο κατά 75%, επομένως η προσαύξηση του 40% για τις 3 πρώτες ώρες και του 120% για τις υπόλοιπες γίνονται με βάση το ωρομίσθιο συν την αύξηση της Κυριακής.
  • Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να αναγγείλουν την υπερωριακή απασχόληση των εργαζόμενων μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΈΝΤΥΠΟ Ε8), στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή κατά την πραγματοποίησή της (άρθρο 36, Ν. 4488/2017).

(Κάθε συνάδελφος μπορεί να δει ποιο είναι το ωρομίσθιό του στη σύμβασή του που είναι κατατεθειμένη στο ΠΣ Εργάνη).

Παράδειγμα

Ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχει ωρομίσθιο 10 ευρώ:

Αν η δραστηριότητα είναι καθημερινή ή Σάββατο:

Για τις 3 πρώτες ώρες υπερωρίας λαμβάνει 14 ευρώ την ώρα.

Από την 4η ώρα και μετά, λαμβάνει 22 ευρώ την ώρα.

Αν η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα την Κυριακή:

Για τις 3 πρώτες ώρες λαμβάνει 17,5 (τα 10 ευρώ συν την προσαύξηση της Κυριακής που είναι 75%) συν 40% ευρώ, επομένως 24,5 ευρώ την ώρα.

Για την 4η ώρα και μετά λαμβάνει 17,5 ευρώ συν 120%, επομένως 38,5 ευρώ την ώρα.

Η ΟΙΕΛΕ θα καταγγείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ την πραγματοποίηση Bazaars σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων και θα ζητήσει εξονυχιστικό έλεγχο. Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης των ελέγχων, επιφυλασσόμαστε για τη λήψη νομικών μέτρων κατά των αρμόδιων υπηρεσιών. Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώσουν άμεσα την ΟΙΕΛΕ για τέτοιες εκδηλώσεις στις οποίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν χωρίς τη νόμιμη αμοιβή.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web