V. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου

1. Προϋποθέσεις μονιμοποίησης και διαδικασία μονιμοποίησης
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μονιμοποίηση
3. Τοποθέτηση μονιμοποιηθέντων
4. Υπηρεσιακή κατάσταση μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών
5. Επικουρική ασφάλιση
6. Υπηρεσιακή κατάσταση μη μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών (Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)
7. Αναγνώριση υπηρεσίας

1. Προϋποθέσεις μονιμοποίησης και διαδικασία μονιμοποίησης

Ο βασικός νόμος που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μονιμοποίησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι ο 1600\1986 (ΦΕΚ, 76 Α\1986).

Προβλέπεται ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3194\2003) μονιμοποιούνται σε οργανικές θέσεις της Δημόσιας Εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την πρόσληψή τους (Προβλέπονταν ότι οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν και είχαν προσληφθεί σε δημόσια σχολεία προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ244) και το άρθρο 9 του ν. 967/1979 (ΦΕΚ 213) και του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), κατά τη φάση έκδοσης του νόμου, μπορούσαν να μονιμοποιηθούν σε οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Η αίτησή τους για μονιμοποίηση υποβάλλεται εντός δυο μηνών από την πρόσληψή τους στη Δημόσια Εκπαίδευση και η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 του νόμου 1600\1986 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Δ1\4557\8-5-1990. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τους νεοπροσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την ανατρεπτική αυτή δίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης μονιμοποίησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται από τη μονιμοποίηση γιατί δεν έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία (βλ. παρακάτω) πρέπει να παρακολουθούν τους διορισμούς ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση για τη μονιμοποίηση, δηλαδή μέσα σε δυο μήνες από την ημερομηνία που αποκτούν το σχετικό δικαίωμα (βλ. εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Δ1\4557\8-5-1990).

Όσοι επιθυμούν να μονιμοποιηθούν πρέπει:

α) Να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω).

β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, διατάξεις γενικά τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μονιμοποιούνται εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας. Δεν απαιτείται παιδαγωγικό πτυχίο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. \ ΑΣΠΑΙΤΕ για όσους είχαν προσληφθεί στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι το τέλος του 1983 (Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. β του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56)).

Όσοι προσλαμβάνονται στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3194\2003, μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 της παραγράφου 3 του ν. 1566/1985.

Η μονιμοποίηση γίνεται σε θέση του κλάδου, του οποίου τα ειδικά τυπικά προσόντα έχει ο υποψήφιος και με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Αν τα τυπικά προσόντα δεν προβλέπονται για τους υφιστάμενους κλάδους, η μονιμοποίηση γίνεται σε θέση προσωρινού κλάδου που συστήνεται για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύσταση των οργανικών θέσεων γίνεται με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που κατέχουν οι υποψήφιοι για μονιμοποίηση.

Οι μετατρεπόμενες σε οργανικές θέσεις προσαυξάνουν των αριθμό των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης κατά κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς.

Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τις προαγωγές εκπαιδευτικών του αντίστοιχου κλάδου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) στο οποίο μετέχει, όταν εξετάζει θέματα αυτού του νόμου, επιπρόσθετα και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιό της (Άρθρο 1, παρ. 6 του ν. 1600\1986).

Εκπαιδευτικοί που εξαιρούνται από τη μονιμοποίηση, γιατί δεν έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις ή προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από τότε που αποκτούν δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με την ίδια παράγραφο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τη μονιμοποίησή τους οι διατάξεις του νόμου 1600\1986.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μονιμοποίηση

Οι αιτήσεις μονιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην οικεία διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης και να συνοδεύονται από:

α) αντίγραφο του πτυχίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

β) πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο ή δημοτολόγιο του οικείου δήμου ή κοινότητας. Αυτό μπορεί να αναπληρωθεί με φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας του ενδιαφερομένου που θα γίνει με τη φροντίδα της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου και θα επισυναφθεί στην αίτηση.

γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται ατελώς για τον ενδιαφερόμενο προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

i) την ημερομηνία πρόσληψής του στην ιδιωτική εκπαίδευση,

ii) το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του σ’ αυτή,

iii) την ημερομηνία πρόσληψής του στη δημόσια εκπαίδευση και την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σ’ αυτή,

iv) το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στη δημόσια εκπαίδευση και

v) το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, καθώς και το χρόνο από τον οποίο του χορηγήθηκε.

3. Τοποθέτηση μονιμοποιηθέντων

Οι εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, τοποθετούνται οργανικά στα σχολεία στα οποία έχουν οριστικά τοποθετηθεί. Όσοι δεν έχουν οριστικά τοποθετηθεί τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, στην περιοχή του οποίου υπηρετούν, και τοποθετούνται οργανικά, κατά προτίμηση, στο σχολείο που υπηρετούν αν υπάρχει κενή θέση. Διαφορετικά, τοποθετούνται κατά προτίμηση σε σχολείο:

α) της ίδιας ομάδας σχολείων,

β) της περιοχής του ίδιου γραφείου εκπαίδευσης ή

γ) της περιοχής του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

4. Υπηρεσιακή κατάσταση μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων, στους οποίους κατατάσσονται.

Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση.

Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

5. Επικουρική ασφάλιση

Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, υπολογίζεται για την ασφάλιση στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στα οποία ασφαλίζονται από τη μονιμοποίησή τους.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξαγοράς της προϋπηρεσίας αυτής στα οικεία ταμεία καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα 164\1990.

Η αναγνώριση και η εξαγορά της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση καθώς και της υπηρεσίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Εκπαίδευση γίνεται με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία αναγνώρισης και εξαγοράς που προβλέπονται από τις σχετικές γενικές διατάξεις που διέπουν τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του δημοσίου, στα οποία ασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί από τη μονιμοποίησή τους.

Για το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων το συνολικό ποσό που προκύπτει από την εξαγορά της προϋπηρεσίας παρακρατείται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολική εξόφληση του ποσού εξαγοράς, η οφειλή που απομένει παρακρατείται από τη σύνταξη σε μια μόνη δόση για οφειλές προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και σε δόσεις για οφειλές προς το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.

Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας είναι δυνατόν να γίνει και κατά το χρόνο συνταξιοδότησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί διετέλεσαν μέτοχοι του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και κατέβαλαν το δικαίωμα εγγραφής, απαλλάσσονται της καταβολής του ποσού για δικαίωμα εγγραφής.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικό χρόνο τουλάχιστον 10 έτη στη Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον το επιθυμούν και με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Αρχή που τους μισθοδοτεί και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, η οποία δεν ανακαλείται, μπορούν να ζητήσουν τη μη ασφάλιση τους σ΄ αυτό. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί εισφορές σ΄ αυτό επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

6. Υπηρεσιακή κατάσταση μη μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών
(Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)

Οι εκπαιδευτικοί, που δεν μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, εξακολουθούν να υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με την ίδια σχέση εργασίας και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά κατά τα ισχύοντα για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η υπηρεσία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις κατά κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, τις οποίες κατέχουν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την για οποιαδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του νόμου 1600\1986, όπως δηλαδή και οι μονιμοποιούμενοι.

Μέσα σε πέντε έτη από την πρόσληψή τους, μπορούν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας να επιλέξουν ως φορέα συνταξιοδότησης είτε το Δημόσιο είτε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιλογή γίνεται με δήλωσή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν ανακαλείται.

7. Αναγνώριση υπηρεσίας

Η υπηρεσία ως εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση όσων μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1600/1986, λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία (Προσθήκη στο άρθρο 12, παράγραφος 13 του Π.Δ. 1041/1979, με το νόμο 1800\1988).

Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου, που τυχόν έχουν καταβληθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης για το χρόνο που αναγνωρίζεται συντάξιμος δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται από τους ασφαλιστικούς αυτούς οργανισμούς στο δημόσιο.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση, το εκπαιδευτικό προσωπικό που μονιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1600/1986 μπορεί να αναγνωρίσει και να προσμετρήσει ως συντάξιμες τις προϋπηρεσίες του και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου, στις περιπτώσεις απόλυσης λόγω σωματικής ανικανότητας, ορίου ηλικίας, τριακονταπενταετίας ή συμπλήρωσης δεκαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στο δημόσιο ως τακτικού ή εκτάκτου ή επί συμβάσει με μηνιαίο μισθό μέχρι τη μονιμοποίησή του (Προσθήκη στο άρθρο 13, παράγραφος 1 του Π.Δ. 1041/1979, με το νόμο 1800\1988).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1600/1986 δεν αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο και διατηρούν τους προηγούμενους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη του φορέα της κύριας ασφάλισής τους (Προσθήκη στο άρθρο 13, παράγραφος 2 του Π.Δ. 1041/1979, με το νόμο 1800\1988).

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web