XVΙ. Βαθμολογητές – επιτηρητές

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 7 του νόμου 2740\99 (ΦΕΚ, Α’, 186\16-9-1999) για το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων χρησιμοποιούνται για την άσκηση καθηκόντων επιτηρητών και βαθμολογητών κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2525/1997 και του νόμου 2640/1998.»

Σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 1 του νόμου 2721\1999 «Στους προέδρους, στα μέλη, στους γραμματείς των επιτροπών, στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και γενικά στο κάθε είδους προσωπικό που ασχολείται με τις εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου της δοκιμασίας δεξιοτήτων και της διαδικασίας επιλογής των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων του Ενιαίου Λυκείου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό ή ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 2470/1997, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2517/1997, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.»

Από το άρθρο 53, παράγραφος δ του νόμου 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι «τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων».

(Σχετικό είναι και το άρθρο 20, παράγραφος 1 του Π.Δ. 246\98 και η Κοινή υπουργική Απόφαση 2\43726\0022, ΦΕΚ 1341 Β’ \30-6-1999)

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web