XV. Άδειες εκπαιδευτικές

1. Κατηγορίες αδειών
2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
3. Όργανα χορήγησης της άδειας
4. Άλλες ρυθμίσεις
5. Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών

1. Κατηγορίες αδειών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (νόμος 2683/99) και το νόμο. 1566/1985.οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης δικαιούνται εκπαιδευτικές άδειες διακρίνονται σε

α) Άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

β) Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών.

γ) Άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1566/1985.

Για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και

(α) τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος υπαλληλικού κώδικα χρόνο,

(β) επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για πρώτη φορά ή για την απόκτηση ανώτερου μεταπτυχιακού τίτλου σε συνέχεια ή ανεξάρτητα από άλλο τίτλο που αποκτήθηκε ήδη πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2683/99 και

(γ) όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας και η επίδοσή τους κρίθηκε αρμοδίως άριστη, αλλά για λόγους ανώτερης βίας ή για άλλη αιτία, ειδικά εκτιμώμενης από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, διέκοψαν την εκπαιδευτική τους άδεια χωρίς να αποκτήσουν αντίστοιχο τίτλο.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εφόσον κατά το χρόνο για τον οποίο ζητείται η άδεια

(α) έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με την προϋπόθεση της παρέλευσης της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας από του διορισμού τους στη Δημόσια Εκπαίδευση,

(β) δεν έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν πρόκειται για άδεια διάρκειας μικρότερης του ενός έτους οπότε κατά το χρόνο για τον οποίο χορηγείται η άδεια δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους,

(γ) διαθέτουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν, στην περίπτωση που ζητούν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό και

(δ) Εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης, που λήγει η θητεία τους την 31η Αυγούστου του έτους υποβολής αίτησης χορήγησης της άδειας ή έχουν ζητήσει με αίτησή τους στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο την απαλλαγή τους από τα σχετικά καθήκοντα.

3. Όργανα χορήγησης της άδειας

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ), το οποίο συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του αιτούντος καθώς και την υπηρεσιακή επίδοση, τις γνώσεις και την ηλικία αυτού. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας. Υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

4. Άλλες ρυθμίσεις

Ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, οι αποδοχές εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια, η ανάκληση άδειας, οι υποχρεώσεις εκπαιδευτικών, τα δικαιολογητικά χορήγησης αδειών και οι προθεσμίες υποβολής καθορίζονται με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που εκδίδεται κάθε χρόνο.

5. Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την Φ2\51\Δ5\8092\18-8-1999, για την εφαρμογή του νόμου 2683\99, και σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τα ανωτέρω ισχύουν και για του εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, οι δε δαπάνες χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web