Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουμε στην απεργία της ΓΣΕΕ στις 2 Απριλίου 2009

Το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ αποφάσισε τη συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην απεργία που έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ την Πέμπτη, 2/4/2009. Μερικά από τα βασικά αιτήματα είναι:
-
Αύξηση των Δημόσιων Επενδύσεων και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας ώστε να αυξηθεί η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας και για να αποκρουσθεί η ύφεση στην οικονομία, οι απολύσεις και η ανεργία.
- Απαγόρευση των απολύσεων, των διαθεσιμοτήτων, υποχρεωτικών αδειών για το διάστημα που θα διαρκεί η κρίση και για τις επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ή επιδότηση. Επιβολή αυστηρών κοινωνικών ρητρών διατήρησης, αλλά και αύξησης των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις.
- Απαγόρευση μετατροπής της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης, με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες που επωφελούνται της κρίσης εις βάρος των εργαζομένων. Απαγόρευση της απασχόλησης και αμοιβής με δελτίο παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας...

Για το σύνολο των αιτημάτων της ΓΣΕΕ, βλ. www.oiele.gr

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web